ข่าว
100 year

จี้ใช้ยูนิเน็ตได้ประโยชน์สูงสุด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ม.ค. 2563 09:04 น.
SHARE

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (WUNCA 40th) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตอนหนึ่งว่า อว.ได้ ดำเนินการวางรากฐานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ เครือข่ายยูนิเน็ต (University Network) ขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักด้านระบบเครือข่ายสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถรองรับการใช้งานด้านการศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยปัจจุบันกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับบริการเครือข่ายจากยูนิเน็ต จะได้รับบริการสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีขนาดความเร็วขั้นต่ำ 1 กิกะบิตต่อวินาที จนถึงที่ขนาดความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที รวมถึงการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและการวิจัย จำนวน 11 ฐานข้อมูล ให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 78 แห่ง ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันขับเคลื่อนการใช้เครือข่ายยูนิเน็ตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการยูนิเน็ตสถาบันอุดมศึกษาบริการสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเครือข่ายยูนิเน็ตการศึกษาวิจัยข่าววันนี้การศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้