ไลฟ์สไตล์
100 year

สกู๊ปหน้า 1 : คำขอ จักรยานยนต์อุบัติเหตุจราจร กฎหมายผลักกลายเป็นจำเลย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์8 ม.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

เหตุการณ์ความเสี่ยงจาก “อุบัติเหตุจราจรทางถนน” ยังคร่าเอาชีวิตผู้ใช้รถ ใช้ถนนทุกวัน นับแต่ปี 2558 ที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO จัดอันดับการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

อยู่อันดับ 2 ของโลก ที่มีผู้เสียชีวิตปีละ 24,326 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 68 คน...

ข่าวแนะนำ

กลายเป็นเรื่องกระตุ้นให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบทุกฝ่าย เกิดความตื่นตัว ต่างออกมาตรการป้องกัน ทั้งผู้สร้างถนน ผู้ผลิตยานพาหนะ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ภาคประชาสังคม สถาบันวิจัย ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน

กระทั่งในปี 2561 องค์การอนามัยโลกลดความเสี่ยงให้อยู่อันดับ 9 ของโลก จากสาเหตุสามารถวางมาตรการป้องกัน...ลดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตปีละ 22,491 คน เฉลี่ยเสียชีวิต 60 คนต่อวัน

กระนั้นตัวเลขของการสูญเสียในระดับนี้...คงเป็นเรื่องที่ “ยังไม่สามารถยอมรับได้”

ในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ ยังมีการระบุสาเหตุหลัก...มาจาก “รถจักรยานยนต์” ที่ยังคงครองแชมป์...การเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก

หากดู...สถิติของกรมการขนส่งปีงบประมาณ 2561 ระบุ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 99,908 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 26.18 ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกประเภทรถ ซึ่งรถเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือรถจักรยานยนต์ 37,859 ครั้ง รองลงมาเป็นรถยนต์นั่ง 27,804 ครั้ง และรถบรรทุกเล็ก หรือปิกอัพ 18,584 ครั้ง

ซึ่ง “รถจักรยานยนต์” เป็นยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มีสัดส่วนการเสียชีวิตมากกว่า 70% หากเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่น ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มอายุประมาณ 15–19 ปี และยังมีกลุ่มเสี่ยงหลักอายุระหว่าง 15–24 ปี ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต...

ความเลวร้าย...ของอุบัติเหตุบนท้องถนน กลับตกมาอยู่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ เพราะถูกมองเป็นตัวปัญหาการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด...ต้องกลายมาอยู่ในฐานะเป็น “จำเลยบนท้องถนน” ถูกออกกฎระเบียบควบคุมผู้ใช้รถจักรยานยนต์มากมาย เพื่อลดอุบัติเหตุ...

กลับลืมไปว่า...ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่มักเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์คันอื่น ที่มีข้อมูลการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ...ไม่ได้บ่งชี้ถึงความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่ายเดียว...

แต่ยังมีสาเหตุมาจาก “ความผิดพลาดของผู้ขับรถยนต์คู่กรณีด้วย” เพราะรถยนต์ทุกประเภทมีการใช้ถนนร่วมกัน ทำให้รถจักรยานยนต์ กลายเป็นผู้ถูกกระทำ จนได้รับบาดเจ็บ...เสียชีวิตมากกว่า...

เรื่องนี้ถูกหยิบยกนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในวงสัมมนา หัวข้อ...Thailand Towards Zero รวมพลังลดเจ็บสาหัสตายบนถนนให้เป็น “ศูนย์”

ภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล
ภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล

มีการสะท้อนถ่ายทอดของปัญหานี้ ภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล ประธานชมรมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย บอกว่า การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ มีความจำเป็นสำหรับคนไทย เพราะข้อจำกัดระบบขนส่งสาธารณะ ในข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ระบุตัวเลขรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมในระบบสูงกว่า 20.8 ล้านคัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 1.9 แสนคัน

แต่ละปีมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เฉลี่ย 33,000-35,000 ครั้ง และมักมีความรุนแรงมาก ต้องมีผู้เสียชีวิตถึงร้อยละ 50 ทำให้ทุกครั้งของการเกิดเหตุต้องมีผู้เสียชีวิตราว 15,000 คนต่อปี

เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ตัวเลขเสียชีวิตนี้ มองว่า...สาเหตุเพราะมีการใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นเกือบ 21 ล้านคันแล้ว ถือว่าใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลก หากเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนรถทั้งหมดของแต่ละประเภท และการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนั้น อันดับหนึ่ง...คือรถยนต์ รองลงมารถปิกอัพ และรถจักรยานยนต์ ตามลำดับ

ประเด็นตัวเลขเสียชีวิตพุ่งสูง...เกิดจากรถจักรยานยนต์ เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่มีการเก็บตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุ...แยกประเภท สาเหตุต้นตอชันเจนว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากรถจักรยานยนต์จริงเท่าไร?

สิ่งที่พบกลับกลายว่า...รถยนต์คันอื่นมาชนรถจักรยานยนต์มากที่สุด ทั้งที่ผู้ขับขี่ขี่มาตามถนนปกติ และใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างดี ทำให้สถิติประจำปี...พุ่งเป้ามายังรถจักรยานยนต์ เพราะมีตัวเลขการเสียชีวิตและบาดเจ็บสูง มากกว่ารถชนิดอื่น

ส่งผลให้ภาครัฐต่างออกมาตรการเข้มงวดกับรถจักรยานยนต์ฝ่ายเดียว

หนำซ้ำ...กลับบังคับให้รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีขนาดเล็ก ต้องออกวิ่งในช่องซ้ายสุด ร่วมกับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้รถมีความเร็วช้าคันอื่น ที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้

และบ่อยครั้งมักมีเหตุการณ์รถบรรทุกขนาดใหญ่ชนหรือทับรถจักรยานยนต์เสียชีวิต...

เสมือนถูกมองว่า...“กฎหมาย” กำลังผลักความเสี่ยงให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ไปใช้ช่องเลนจราจรร่วมกับรถขนาดใหญ่ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกวินาที ซึ่งรถขนาดเล็กอาจไม่ใช่ผู้ก่อ...แต่กำลังตกอยู่ในฐานะ “เหยื่อ” ที่จะถูกรถบรรทุก “เขมือบ” เมื่อใดก็ได้ นี่คือ...ความแปลกของกฎหมายประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน...กรมทางหลวงออกมาตรการเตือน ในจุดอับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ต้องระวังรถจักรยานยนต์ แสดงให้เห็นว่า...หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รู้ว่าการนำรถจักรยานยนต์มาวิ่งร่วมเลนกับรถบรรทุกมีความอันตราย แต่กฎหมายกลับบังคับให้รถจักรยานยนต์ มีขนาดเล็กกว่ารถบรรทุกมาวิ่งอยู่ในช่องทางเดียวกัน

เมื่อเป็นเช่นนี้...ตัวเลขสถิติเสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ จะลดลงอย่างไร?...เมื่อมีข้อเท็จจริงบ่งชี้ชัดเจน รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ เพราะรถบรรทุกขนาดใหญ่ อีกทั้งยังกำหนดความเร็วของรถ 2 ประเภทนี้ ไม่เท่ากัน...รถบรรทุกวิ่งไม่เกิน 65 กม.ต่อ ชม. รถจักรยานยนต์วิ่งไม่เกิน 80 กม.ต่อ ชม.

อาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นด้วยซ้ำ

“นักวิชาการคิดว่า ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม...ไม่เคยมีใครมองถึงปัจจัย...กฎหมายบังคับให้รถจักรยานยนต์ไปอยู่เลนซ้ายแล้วเสียชีวิต หากมีช่องเลนรถจักรยานยนต์เฉพาะ จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุนี้ลดลงมาก และสามารถทำได้ง่าย เห็นผลภายใน 1 ปี” ภีรสิทธิ์ ว่า

ตามหลักสากล ในเรื่องความปลอดภัยแบบเข้าใจง่ายๆ คือ ขับรถเร็ว ชิดขวา...ขับรถช้าชิดซ้าย ที่ไม่ใช่การจำกัดรถชนิดใดชนิดหนึ่งต้องมาวิ่งเลนซ้ายกองรวมกัน...ชมรมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยพยายามเรียกร้องยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายต่อหลายรอบ ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ

และยังออกมาพูดในวงเสวนาหลายเวทีที่เคยสอบถามถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง สุดท้ายก็ต่างคน...ต่างกลับ ไม่มีคำตอบชัดเจนใดๆ...

ทว่า...ในหลายประเทศมีการแยกช่องเลนรถจักรยานยนต์เฉพาะ ในบางเส้นทางสามารถทำได้ โดยเฉพาะเส้นถนนตรงยาว แต่ไม่ใช่ทุกถนน ยกตัวอย่าง...ประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียน ทั้งมาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ตามช่องทางอุโมงค์หรือช่องทางสะพานข้ามแยก มีการแบ่งเลนรถจักรยานยนต์เฉพาะแล้วทั้งสิ้น

เรื่องนี้ประเทศพัฒนาถือว่าเป็นเรื่องเก่า...แต่ประเทศไทยถือว่า เป็นเรื่องใหม่...

ที่ต้องเริ่มต้นเลนนี้ในเส้นทางถนนสร้างใหม่ เพื่อทดลองใช้ช่องรถจักรยานยนต์ แยกออกจากรถขนาดใหญ่ อาจกำหนดพื้นที่ศึกษา เป็นถนนในช่วงที่มีปริมาณใช้รถเป็นจำนวนมาก หรือในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ บ่อยครั้งก็ได้...

นี่คือคำร้องขอ...ของผู้ขับขี่รถ “จักรยานยนต์” ต้องการความปลอดภัย ในการใช้ถนนเช่นเดียวกับรถประเภทอื่น ที่ไม่มีใครต้องการให้เกิด “อุบัติเหตุ” เพราะทุกคนก็รักชีวิตของตัวเอง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สกู๊ปหน้า1อุบัติเหตุทางถนนองค์การอนามัยโลกรถจักรยานยนต์สถิติกรมการขนส่งทางบกอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:50 น.