ข่าว
100 year

“บางกอกน้อย” ต้นแบบดูแลสุขภาพในเขตเมืองผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ม.ค. 2563 08:42 น.
SHARE

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการโครงการบางกอกน้อยโมเดล สำรวจข้อมูลสุขภาพประชากรในชุมชนบางกอกน้อยผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้งให้อาสาสมัครไปเก็บข้อมูล ปัจจุบันมีจำนวน 28,000 ข้อมูล ครอบคลุม 5 มิติ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลกลุ่มที่ได้รับมากที่สุดคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 3,000 คน มาวิเคราะห์ พบ 5 โรคอันดับแรก คือ ความดัน ภูมิแพ้ เบาหวาน คอเลสเทอรอล กระดูกและข้อ จึงได้มาวางแผนดูแล หาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ เช่น พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน โครงการวิจัยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะก่อนเปราะบางโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพผ่านระบบการแพทย์ทางไกลในชุมชน โครงการก้าวมั่นใจ สูงวัยมั่นคง เป็นต้น ซึ่งบางกอกน้อย โมเดลถือเป็นการสร้างต้นแบบการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเมืองผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เชื่อมต่อระหว่างสถาบันทางการแพทย์กับประชาชน เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิ์ วัฒนาภาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแอปพลิเคชันโครงการบางกอกน้อยโมเดลความดันภูมิแพ้เบาหวานสุขภาพ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้