ข่าว
100 year

บังคับกล้วยไข่...เตี้ย หนีลมแรงต้นหักโค่น

ไทยรัฐฉบับพิมพ์9 ธ.ค. 2562 07:15 น.
SHARE

ภาพ : ผลผลิตจากแปลงต้นสูง(ซ้าย) แปลงต้นเตี้ย(ขวา).

พื้นที่ปลูกกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มลดลง จากเดิมปี 2540 มีพื้นที่ ปลูก 27,765 ไร่ และปี 2559 เหลือพื้นที่ปลูก 2,640ไร่...สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ลมพัดแรงทำให้พื้นที่ปลูกกล้วยไข่หลายแห่งต้นหักโค่นเสียหาย เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน เลยหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงศึกษาวิธีการบังคับเพื่อลดความสูงของกล้วยไข่ โดยใช้สารควบคุมการ เจริญเติบโต ภายใต้งบประมาณในการดำเนินการ โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (InnoAgri) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่)

“หากจะพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กล้วยต้องใช้ระยะเวลานาน เราจึงเปลี่ยนมาศึกษาสารที่สามารถใช้กับพืชโดยไม่มีผลข้างเคียงทั้งในสภาพแวดล้อมและแมลง พบว่า สารแพคโคลบิวทราโซล ที่ชาวสวนมะม่วงนำมาใช้บังคับให้ออกดอกนอกฤดู มีคุณสมบัติสามารถยับยั้งการผลิตฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลิน ที่ทำหน้าที่ยืดความยาวของต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโตทางลำต้น กระตุ้นให้ต้นไม้ออกดอก และที่ผ่านมามีการนำสารดังกล่าวไปใช้ ฉีดพ่นทางใบกับต้นดาวเรืองให้ต้นแคระ ทรงพุ่มเตี้ยมาแล้ว”

แต่การใช้สารแพคโคลบิวทราโซล ต้องมีความเหมาะสมทั้งปริมาณและช่วงเวลา...จึงสามารถนำมาใช้บังคับให้ต้นกล้วยไข่พันธุ์กำแพงเพชร ต้นเตี้ยได้

จากการศึกษาปริมาณการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลที่เหมาะสมเพื่อบังคับให้กล้วยไข่ต้นเตี้ย ในแปลงปลูกกล้วยไข่เกษตรกรในพื้นที่ อ.คลองขลุง อ.คลองลาน และ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ดร.กุศล พบว่า ใช้เมื่อต้นกล้วยไข่มีอายุ 4 เดือนจะเป็นช่วงเหมาะสมที่สุด

เพราะหากใช้ในต้นกล้วยไข่อายุ 2-3 เดือน จะได้ต้นกล้วยไข่ที่เตี้ยเกินไป การสะสมอาหารไม่เต็มที่ ทำให้กล้วยไข่ออกหวีน้อย

สำหรับการใช้สารแพคโคลบิวทราโซล ดร.กุศลแนะว่า การทำสวนกล้วยไข่เชิงการค้า เกษตรกรจะต้องลงหน่อกล้วยหลุมละ 1 หน่อ เมื่อกล้วยไข่อายุได้ 4 เดือน ให้นำสารแพคโคลบิวทราโซล 1 ช้อนชา ผสมน้ำ 1 ลิตร/1 ต้น ราดโคนต้นเพียงครั้งเดียว

จะได้ต้นกล้วยโตเต็มสูง ความสูงอยู่ที่ 1.5-2 เมตร และแต่ละต้นจะออกหวีได้จำนวนเทียบเท่ากับแปลงกล้วยไข่ที่ปลูกทั่วไปซึ่งสูงกว่า 2.5 เมตร และยังได้รสชาติความเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรเหมือนเดิม

ส่วนหน่อกล้วยที่ออกใหม่จะสูงเท่าเดิมตามธรรมชาติ แต่ถ้าต้องการจะได้ต้นเตี้ยจะต้องราดสารใหม่อีกรอบตอนอายุ 4 เดือน...สนใจสอบถาม ได้ที่ โทร.0-2577-9000 www.tistr.or.th Line @tistr

เพ็ญพิชญา เตียว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กล้วยไข่ปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชรกล้วยไข่กำแพงเพชรสวนกล้วยไข่วิธีปลูกกล้วยไข่เกษตร

Most Viewed