กีฬา
100 year

เทสโก้ โลตัส จับมือภาครัฐและภาคีเอกชนขับเคลื่อนวาระลดขยะอาหาร ตั้งเป้าลดถึงครึ่งในปี 2030

Advertorial3 ธ.ค. 2562 17:19 น.
SHARE

“ขยะอาหาร” หรือ “Food Waste” คือหนึ่งในวิกฤติการณ์สำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกต่างเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะนอกจากความสูญเปล่าของอาหารปริมาณมหาศาลในทุกๆ ปี การเน่าเสียของ Food Waste ยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ

ปัญหาดังกล่าวคือประเด็นระดับโลก ที่ทุกภาคส่วนต่างพยายามผสานความร่วมมือเพื่อแก้วิกฤติ และสำหรับประเทศไทยของเรานั้น นับว่ามีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางด้าน “เทสโก้ โลตัส” ได้ประกาศความร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง หอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนการลดขยะอาหารให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายในงานประชุม 2019 Thailand's Annual Conference on Food Waste ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเสนอกรอบการทำงาน Target, Measure, Act เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 12.3 (UNSDG Target 12.3) ในการลดขยะอาหารให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี ค.ศ. 2030

การประสานความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญตรงที่เป็นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อาหารให้เข้ามาช่วยกันผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส ได้กล่าวว่า “ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายอาหารเป็นปริมาณมาก เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการลดขยะอาหารภายในธุรกิจของเราเอง แต่เหนือไปกว่านั้นเรายังสามารถมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดขึ้นได้ในวงกว้างขึ้น เนื่องจากเราอยู่ตรงกลางของห่วงโซ่อาหาร ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิตอาหาร ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร และผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของความพยายามในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนการลดขยะอาหารให้เป็นวาระแห่งชาติและขยายผลครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหารในประเทศไทย โดยนอกจาก เทสโก้ โลตัส แล้ว ยังมีผู้แทนจากองค์กรอื่นๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความสำเร็จ ความท้าทาย และทางออก ในการบริหารจัดการและลดขยะอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เทสโก้ โลตัสTesco LotusขยะอาหารFood Wasteขยะเศษอาหาร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed