กีฬา
100 year

ผู้ต้องขังรุ่นแรกเรียนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 พ.ย. 2562 08:40 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มมร ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรรวม 1,258 รูป/คน จากนั้นมีพระโอวาทตอนหนึ่งว่า ขอบัณฑิตทั้งหลายอย่าประมาท หลงผิดคิดไปว่าเมื่อมีปริญญา แปลว่ามีความรู้มากพอแล้ว ความนึกคิดเช่นนี้จัดเป็นกิเลสอันร้ายกาจ ซึ่งจะนำพาความเสื่อมมาสู่ตนและสังคม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่า “มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน” นั่นย่อมหมายถึงว่า สรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามา หากไม่เอาใจใส่ทบทวน และศึกษาเพิ่มเติม ในที่สุดก็ย่อมเป็นมลทิน จึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชชาอยู่เป็นนิตย์ เพื่อกำจัดอวิชชาให้หมดสิ้นไป บังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรม

พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) อธิการบดี มมร กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่มีผู้ต้องขังในเรือนจำจากโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธ ศาสนาในเรือนจำ ตามแนวพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 16 คน ในจำนวนนี้มีที่พ้นโทษแล้วมาเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร 7 คน ส่วนอีก 9 คน จะมีการนำปริญญาบัตรไปมอบให้ในเรือนจำต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุชีพ ปุญญานุภาพอัมพร อมฺพโรนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชพระราชปฏิภาณโกศลผู้ต้องขังรุ่นแรกจบปริญญาตรีการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้