กีฬา
100 year

คนไทยป่วย “เบาหวาน” ร้อยละ 10

ไทยรัฐฉบับพิมพ์15 พ.ย. 2562 09:14 น.
SHARE

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดโครงการเสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข ว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ประกาศให้วันที่ 14 พ.ย. เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งปีนี้รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “เบาหวานกับครอบครัว” สร้างความรู้และเสริมทักษะให้ทุกครอบครัวสามารถปกป้องครอบครัวให้พ้นภัยจากเบาหวาน มีสุขภาพดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปัจจุบันคนไทยประมาณร้อยละ 10 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และมีความชุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุโรคเบาหวานส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือรักษาแต่ควบคุมไม่ได้ ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงหลายอย่างตามมา เช่น ไตวาย ตาบอด หัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต แผลเรื้อรัง หากอาการรุนแรงมาก อาจทำให้ต้องตัดขาหรือเท้า เกิดความพิการหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร สธ.จึงได้มีแผนดำเนินงานทั้งด้านการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ลดอัตราป่วย ลดการเสียชีวิต เพื่อเข้าสู่การรักษาได้รวดเร็วขึ้น อาทิ การจัดบริการการรับยาใกล้บ้านเพื่อลดเวลาการรอคอย การพัฒนาทีมผู้ดูแลเบาหวานของแต่ละโรงพยาบาล รวมทั้งการใช้นวัตกรรม การจัดระบบสารสนเทศข้อมูลร่วมโรคเบาหวานเป็น Big data เป็นต้น

ดร.สาธิตกล่าวอีกว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนับเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน เพราะแพทย์ผู้ดูแล ทีมสหวิชาชีพ และยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาเท่านั้น ทีมผู้ดูแลและครอบครัวเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญด้านพฤติกรรม ดังนั้น สธ.ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับอาสาสมัครกรุงเทพฯ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน เข้าร่วมเรียนรู้การดูแลตนเอง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปแนะนำเพื่อนผู้เป็นเบาหวาน ในการดูแลตนเองและป้องกันโรค จะช่วยให้การจัดการโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สาธิต ปิตุเตชะทีมผู้บริบาลสาธารณสุขโรคเบาหวานพฤติกรรมวันเบาหวานโลกสุขภาพ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้