กีฬา
100 year

สวทช.เผยอุตสาหกรรมอาหารไทยต้องปรับตัว

ไทยรัฐฉบับพิมพ์13 พ.ย. 2562 09:27 น.
SHARE

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการ ผช.ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหาร เปิดเผยในงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2019 ว่า อุตสาหกรรมหรือธุรกิจอาหารในไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 8.4 และมีสัดส่วนแรงงานสูงถึง 40 ล้านคน จากจำนวนประชากรในไทย 69 ล้านคนนวัตกรรมที่เข้ามาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกวงการ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรจำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนยุคใหม่ที่ต้องการอาหารสะอาด สะดวก และรวดเร็ว จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนที่มีคุณภาพ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องมาหารือกันเพื่อมองหาทางออกที่ดีที่สุด ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในไทยที่จะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรองรับโลกในอนาคต

นายแบรดลีย์ คริท ผอ.ฝ่ายวิจัย Future 50 Research, Institute for the Future (IFTF) ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า สิ่งที่มีผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมอาหารในอนาคตมี 2 ประการใหญ่ คือ 1.การนำอาหารเข้าสู่ระบบดิจิทัล จะก่อให้เกิดสงครามทรัพย์สินทางปัญญา มีผลต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงลักษณะของนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป และ 2.การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อแรงงานภาคเกษตรและการเพาะปลูกพืชแบบดั้งเดิม ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นจะต้องปฏิวัติระบบการผลิตใหม่ทั้งกระบวนการ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหานี้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อัครวิทย์ กาญจนโอภาษแบรดลีย์ คริทงานประชุมนานาชาติธุรกิจอาหารระบบดิจิทัลสงครามทรัพย์สินทางปัญญาสภาพภูมิอากาศการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้