ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดหน้าที่ “พงศ์พร” ที่ปรึกษาด้านพุทธฯ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
23 ต.ค. 2562 10:07 น.
SHARE

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ อดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำสั่งดังกล่าว มีรายละเอียดว่า เพื่อให้การทำนุบำรุง การส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา การพัฒนางานพระพุทธศาสนา การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในพุทธศาสนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยให้ พ.ต.ท.พงศ์พร มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานงาน เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานด้านการพระพุทธศาสนา 2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมาย 3.รายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และมาตรการแนวทางในการแก้ไข รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อนายกรัฐมนตรีผ่านนายวิษณุ เป็นระยะ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา ตามที่ร้องขอและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา โดยให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนาอยู่ในความควบคุม การกำกับดูแลของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 04:17 น.