ข่าว
100 year

มจร. ปลื้มผลประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มต่อเนื่อง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 ต.ค. 2562 09:10 น.
SHARE

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า ตามที่ มจร กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน นำโดย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการ ดำเนินการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 16-18 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น ผลการประเมินพบว่าจุดแข็งของทาง มจร เช่น มีโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการเป็นจำนวนมาก เป็นโครงการที่สะท้อนปรัชญาที่กล่าวถึง “การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” แต่ความเชื่อมโยงกับภารกิจอื่นๆยังไม่ชัดเจน, โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นโครงการที่ต่อเนื่องถึง 10 ปี ครอบคลุม 77 จังหวัด มีพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศถึง 18,000 รูป มีเครือข่ายการทำงานระดับชาติ ให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ การขับเคลื่อนงาน และงบประมาณ มีผลงานด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และได้รับการยกย่องระดับชาติเป็นจำนวนมาก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการยังพบข้อที่ต้องปรับปรุง พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้วย

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์กล่าวต่อไปว่า มจรได้คะแนนรวม 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเมื่อดูผลการประเมินย้อนหลังก็พบว่า มจร ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2557 ได้ 3.53 คะแนน ปีการศึกษา 2558 ได้ 3.87 คะแนน ปีการศึกษา 2559 ได้ 4.04 คะแนน และปีการศึกษา 2560 ได้ 4.17 คะแนน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจร.คุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษาพระพุทธศาสนาศีลธรรมการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้