ข่าว
100 year

ใช้ “การสอบทาน” ในทีคิวเอฟ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 ต.ค. 2562 08:50 น.
SHARE

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมการบัญญัติศัพท์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ฯ เสนอขอให้บัญญัติคำใช้ใหม่ในการประเมินมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ทีคิวเอฟ) จากคำว่า “การทวนสอบ” มาเป็น “การสอบทาน” แทน เนื่องจากที่ผ่านมา คณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของคณะทำงานพิเศษเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เห็นว่า การใช้คำดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสงสัย จึงขอให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีการบัญญัติคำใหม่มาใช้แทน เพราะจนถึงขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยก็ยังสงสัยกับคำว่าทวนสอบคืออะไร ขณะที่หลายหน่วยงาน หรือแม้แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะใช้คำว่าการสอบทาน ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าใจในประเด็นนี้ ทางคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯจะเสนอ รมว.อว. ขอใช้คำว่าการสอบทานแทนคำว่าการทวนสอบในการประเมินทีคิวเอฟ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การทวนสอบการสอบทานทีคิวเอฟประเมินมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาราชบัณฑิตยสภาสุวิทย์ เมษินทรีย์การศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้