ข่าว
100 year

ม็อบไร่มัน บุกยื่นหรีดถึงมนัญญา ไม่ให้แบนพาราควอต

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ต.ค. 2562 05:11 น.
SHARE

ชาวไร่มันสำปะหลังบุกกระทรวงเกษตรฯ มอบพวงหรีด “มนัญญา” อย่าแบนพาราควอตแบบไร้เหตุผล ระบุชาวไร่มันสำปะหลังจำเป็นต้องใช้ ยืนยันไม่มีสารตกค้าง เผย ข่าวแบนพาราควอตทำให้ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นจนกระทบต้นทุนการผลิต ร้องรัฐบาลหันมาสนใจประกันราคา และแก้ปัญหาโรคใบด่างจะดีกว่า “บิ๊กตู่” ย้ำจุดยืนลดละเลิกสารเคมี กมธ.สารเคมีของรัฐสภาเตรียมลุยตรวจผักจีนแดงที่ตลาดไทและหนองบัวลำภูดูงานแก้ไขใช้ยาฆ่าหญ้า

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อตอนสายวันที่ 15 ต.ค. นายวชิระ ถนัดค้า ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง พร้อมเกษตรกรกว่า 60 ราย ที่ระบุว่าเป็นตัวแทนครอบครัวเกษตรกรกลุ่มมันสำปะหลัง 1.5 ล้านราย เดินทางมาจากอำเภอหนองบุญมาก อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และนำพวงหรีดมามอบให้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่ น.ส.มนัญญาไปประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนที่บรูไน กลุ่มผู้เดินทางมาจึงไม่ได้พบ พร้อมระบุสาเหตุที่นำพวงหรีดมามอบให้ รมช.เกษตรฯว่า เพราะตัดสินใจไร้เหตุผล ขาดข้อเท็จจริง ใช้ข้อมูลบิดเบือนจากเอ็นจีโอ เกษตรกรมันสำปะหลังจำเป็นต้องใช้พาราควอต เพราะไม่ดูดซึม ปลอดภัยต่อหัวมันใต้ดินและไม่ขัดข้องถ้าจะยกเลิกไกลโฟเซตหรือคลอร์ไพริฟอส

จากนั้นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญกลุ่มเกษตรกรไปพบกับนายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการของนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มารับเรื่องแทนนายเมฆินทร์ กล่าวว่า กระทรวงรับรู้ถึงปัญหาเกษตรกรเป็นอย่างดี และจะนำข้อเสนอเรื่องการยกเลิกการแบน 3 สารเคมี ราคาผลิตผลมันสำปะหลัง ไปดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด

นายวชิระกล่าวว่า ไทยผลิตมันสำปะหลังเป็นอันดับ 2 ของโลก อันดับ 1 ของอาเซียน ส่งออก เป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็นมูลค่า 100,000 ล้านบาท เป็นผลผลิตจากเกษตรกร 542,000 ครอบครัวในพื้นที่ประมาณ 7.9 ล้านไร่ เพื่อนำไปใช้ในอุต– สาหกรรมอาหารคน อาหารสัตว์ เอทานอล อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จากการแบนสารพาราควอตและให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในหลายด้าน ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตทางการเกษตรและมาตรฐานอุตสาหกรรม เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนจากราคาพาราควอตที่สูงขึ้นจากข่าวการแบนใน 2 ปีที่ผ่านมา

นายวชิระกล่าวอีกว่า การนำมันสำปะหลังไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร โรงงานผลิตมันสำปะหลังมีระบบประกันคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ยังไม่เคยพบสารพาราควอตในมันสำปะหลัง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ามันสำปะหลังมีคุณภาพดี ปราศจากการปนเปื้อน การห้ามใช้พาราควอตจะส่งผลต้นทุนการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลผลิตสูญหาย กระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและมันสำปะหลังเส้น จนถึงการส่งออกไปต่างประเทศ เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนจากราคาพาราควอตที่สูงขึ้นจากข่าวการแบนใน 2 ปีที่ผ่านมา และรัฐควรสนใจเรื่องประกันราคาและเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาโรคใบด่างจะดีกว่า

อีกด้านวันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการยกเลิก 3 สารพิษว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ยกเลิก ในส่วนอื่นต้องไปดูแลกันเอง เมื่อถามว่า การลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายควรเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ต้องเปิดเผย คณะกรรมการ ในส่วนของกระทรวงจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติเปิดเผย อะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนไม่เอา อยู่แล้ว ส่วนที่นักวิชาการที่สนับสนุน 3 สารเคมีเกษตรอันตราย ท้าดีเบตกับฝ่ายที่ต้องการให้ยกเลิก ไม่มีความจำเป็นเพราะสุดท้ายการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะนำมติคณะทำงาน 4 ฝ่ายไปใช้พิจารณา

ช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงจุดยืนเรื่อง 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตรว่า เรื่องนี้เคยแสดงจุดยืนไปตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว ให้ลด ละ เลิก สารเคมีดังกล่าว มีระยะเวลาและขั้นตอนดำเนินการตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นมา วันนี้อยู่ในขั้นตอนที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาพิจารณา เป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ต้องลงมติในวันที่ 22 ต.ค. ต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

ที่รัฐสภา นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า วันที่ 20 ต.ค. กมธ.จะลงพื้นที่ตลาดไท เพื่อตรวจสอบรถคอนเทนเนอร์ ที่นำเข้าพืชผักผลไม้จากประชาชนจีนว่า มีการปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่ จากนั้นจะไปโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) นครนายก เยี่ยมชมโครงการแปลงสาธิตนาอินทรีย์ วันที่ 1 พ.ย.จะไปดูงาน จ.หนองบัวลำภู เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขการใช้ยาปราบวัชพืชในพื้นที่เนื่องจาก เดิมเกษตรกรในพื้นที่ใช้ยาปราบวัชพืชเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหน้า1ชาวไร่มันสำปะหลังมนัญญา ไทยเศรษฐ์อย่าแบนพาราควอตประยุทธ์ จันทร์โอชาวชิระ ถนัดค้าสารตกค้างเกษตร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้