ข่าว
100 year

สภา มก.มีมติเลือก “จงรัก” นั่งอธิการบดี-ชี้รู้ปัญหา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ต.ค. 2562 08:16 น.
SHARE

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มก. เปิดเผยภายหลังการประชุมสภา มก. วาระพิเศษเพื่อเลือกอธิการบดีคนใหม่ ว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก.ได้เสนอชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 3 คน ต่อสภามก. ได้แก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะวนศาสตร์, รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อดีตรักษาการอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัวอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ทั้ง 3 คน นำเสนอแนวทางบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมสภาฯ คนละ 30 นาที

จากนั้นได้ลงมติเลือก ดร.จงรัก เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก. คนที่ 15 เนื่องจาก ดร.จงรัก ทราบปัญหาของ มก. เพราะเคยเป็นคณบดีและรักษาการอธิการบดีนานกว่า 3 ปี ส่วนผลการลงมติในครั้งนี้ไม่เป็นเอกฉันท์ แต่ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน โดยนายจงรักได้คะแนนมากกว่า 9 คะแนน นอกจากนี้ที่ประชุม มีมติให้ ดร.จงรัก ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดีต่อ เพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่อง โดยสภา มก.จะเสนอชื่อต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอโปรดเกล้าฯต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กฤษณพงศ์ กีรติกรจงรัก วัชรินทร์รัตน์อธิการบดีคนใหม่บัญชา ขวัญยืนคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อประชุมสภาฯการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้