ข่าว
100 year

ชี้ภารกิจหลัก พม.พัฒนาทุนมนุษย์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 ก.ย. 2562 09:21 น.
SHARE

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่ง ชาติ ครั้งที่ 2/2562 ว่า ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรง คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งได้ชี้แจงถึง พม.ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากปี 63 ภารกิจสำคัญของ พม.คือการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทุนมนุษย์ ถือเป็นภารกิจหลักที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ต้องดำเนินการ

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อห่วงใยถึงปัญหาความขาดแคลนในทรัพยากร เนื่องด้วยภาระงานที่มากมายของ ดย.ในขณะที่มีข้าราชการเพียง 1,000 กว่าคน ตนได้ชี้แจงถึงความสำเร็จของ พม.อยู่ที่ความร่วมมือของพลังประชาสังคมและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมสนับสนุน เมื่อเร็วๆนี้กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลเข้ามาหารือในการสนับสนุนการฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะ เพิ่มคุณภาพเยาวชนของประเทศ ขณะที่ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมบูรณาการการทำงาน ซึ่ง พ.ย.นี้ จะมีประชุมเชิงปฏิบัติการนำโมเดลชุมชนที่ทำแล้วดีมาเป็นสูตรแม่แบบขยายผลไปยังพื้นที่อื่น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จุติ ไกรฤกษ์ขาดแคลนทรัพยากรข้าราชการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะกระทรวงมหาดไทยการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้