ข่าว
100 year

PEA มอบโลหิต 15,853,500 ซีซี ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์11 ก.ย. 2562 17:44 น.
SHARE

วันนี้ (10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.) นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานส่งมอบโลหิต จำนวน 15,853,500 ซีซี ตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ มีรองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ ประจำจังหวัด ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตเป็นกุศล เจตนามุ่งมั่น ให้เป็นองค์กรตัวอย่างของการเป็นผู้ให้ 

ในปี 2562 มียอดบริจาคโลหิตเป็นจำนวน 39,633 ยูนิต หรือประมาณ 15,853,500 ซีซี ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

PEAบริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยPEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed