ข่าว
100 year

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ เตรียมรับมือก่อนโฉบเข้าไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์15 ส.ค. 2562 07:15 น.
SHARE

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ แมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายต่อพืชวงศ์มะเขือ เช่น มะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง พริก ยาสูบ รวมทั้งวงศ์ถั่ว และกะหล่ำ ทำให้ผลผลิตลดลงถึง 90% ทั้งในทวีปอเมริกาใต้และยุโรป ปัจจุบันมีรายงานพบการระบาดในทวีปเอเชียแล้ว

“เพื่อป้องกันการแพร่กระจายทำลายพืชเศรษฐกิจของประเทศ กรมวิชาการเกษตรได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชเฝ้าระวังและตรวจสอบผลผลิตเกษตร เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แมลงชนิดนี้จะเล็ดลอดติดเข้ามากับผลผลิตและแพร่ระบาดภายในประเทศไทยได้ รวมทั้งได้สั่งห้ามไม่ให้นำเข้ามะเขือเทศเข้ามาภายในประเทศแล้ว”

นอกจากนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังได้แนะวิธีป้องกันและกำจัด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเข้ามาภายในประเทศ ดังนี้

สำหรับ โรงเรือนผลิตกล้ามะเขือเทศ ควรใช้วัสดุปลูกที่ปราศจากดักแด้ของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ และตรวจหาการทำลายโดยสำรวจร่องรอยการทำลายบนใบและยอดมะเขือเทศ ติดตั้งกับดักฟีโรโมนเพื่อดักจับตัวเต็มวัยเพศผู้ หากตรวจพบผีเสื้อหรือการทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ให้ป้องกันกำจัดโดยการใช้สารกำจัดแมลงตามคำแนะนำ สารสไปนีโทแรม 12% SC, สารอีมาเมกติน เบนโซเอต 1.92% EC, สารคลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC, สารลูเฟนนูรอน 5% EC, สารอินดอกซาคาร์บ 15% EC, สารคลอแรนทรานิลิโพรล และทำความสะอาดโรงเรือน เก็บเศษซากพืชที่ถูกทำลายไปเผาหรือฝังในดิน

ส่วนในแปลงปลูกมะเขือเทศ ให้สำรวจประชากรของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมนก่อนปลูก 2 สัปดาห์ ให้ไถพลิกดินก่อนปลูกเพื่อกำจัดดักแด้ในดิน ใช้ต้นกล้าปราศจากหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ หลังปลูกหากพบการทำลาย ให้ติดกับดักฟีโรโมนดักจับตัวเต็มวัยเพศผู้เพื่อลดประชากรผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ และพ่นสารชนิดเดียวกับที่แนะนำให้ใช้ในโรงเรือน ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง โดยใช้กลุ่มสารสลับกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ใน 1 รอบวงจรชีวิต (30 วัน) รวมทั้งเว้นระยะไม่ใช้สารกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตถัดไป

พร้อมกันนี้กรมวิชาการเกษตรได้เปิดสายด่วนเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ หากสำรวจพบแปลงมะเขือเทศมีลักษณะการเข้าทำลายดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ 06-1415-2517.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเสริมสุข สลักเพ็ชร์กรมวิชาการเกษตรมะเขือเทศเกษตร

คุณอาจสนใจข่าวนี้