กีฬา
100 year

คกก.ไฟเขียวปลูกกัญชาเพิ่ม 3 แห่ง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์14 ส.ค. 2562 08:30 น.
SHARE

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ว่า จากการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านการประชุมในครั้งนี้ จึงเห็นชอบรับรองตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ และตำรับยาจอดกระดูก ของนายนาด ศรีหาตา หมอพื้นบ้าน จ.กาฬสินธุ์

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เมื่อเห็นชอบตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสมทั้ง 2 ตำรับแล้ว จากนี้จะร่างประกาศกระทรวงเรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...เพื่อเสนอให้ รมว. สาธารณสุข ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม หมอพื้นบ้านที่จะใช้ก็ต้องมายื่นขอผลิตตามสูตรที่ขอไว้ และใช้เฉพาะผู้ป่วยของตน ส่วนวัตถุดิบกัญชาที่จะนำมาใช้ปรุงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย คือต้องร่วมกับภาครัฐในการปลูกกัญชา นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุญาตให้ปลูกกัญชาเพิ่ม 3 แห่งคือ 1.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ที่ขอปลูกกัญชาที่มีซีบีดีสูงเพิ่ม 2.รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ 3.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้คลายล็อกให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยให้นำกัญชงที่มีสารทีเอชซีน้อยกว่า 0.2% มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องสำอาง แต่ต้องแก้กฎหมายและออกประกาศเพิ่มเติม คือ 1.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกัญชง พ.ศ. ...ซึ่งจะแก้ไขให้ปลูกกัญชงรวมกับภาครัฐได้ 2.ประกาศกระทรวง เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... คือการยกเว้นกัญชงที่มาใช้ต้องเป็นกัญชงที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก เพื่อประโยชน์เกิดแก่ไทย 3.ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่องกำหนดลักษณะกัญชง พ.ศ. ...หลักการ คือ กำหนดสารสำคัญคือให้มีทีเอชซีน้อยกว่า 0.2% และ 4.ออกประกาศสำนักอาหารและสำนักเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการนำกัญชงมาใช้ในการผลิตหรือผสมอาหารและเครื่องสำอาง แต่ต้องผลิตในประเทศไทยและคนไทย” นพ.ธเรศกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุขุม กาญจนพิมายยาเสพติดให้โทษอนุทิน ชาญวีรกูลกัญชาน้ำมันกัญชาธเรศ กรัษนัยรวิวงค์หมอพื้นบ้านการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้