ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  2 เขื่อน-ยังหวงนํ้า คิดล่วงหน้าแล้ง 63

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์14 ส.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  เขื่อนลำปาวประกาศปรับลดส่งน้ำสำหรับการเกษตร เพื่อเก็บไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง สทนช.ประชุมร่วมกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง แก้วิกฤติภัยแล้ง กาฬสินธุ์ ชาวนาอ่วมดินแห้ง ที่เรือนจำกลางสุรินทร์ขาดแคลนน้ำ ปลัด สธ.สั่งทุก รพ.วางแผนรับมือความเสี่ยงขาดน้ำ “วราวุธ” เดินหน้าขุดบ่อบาดาลในพื้นที่ชนบท จ.ตาก ฝนตก ถนนทรุด ขณะที่กรมอุตุฯเตือนหลายจังหวัดฝนตกหนัก

  หลายหน่วยงานเร่งหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ จ.กาฬสินธุ์ ปัญหาภัยแล้ง เริ่มคลี่คลายเนื่องจากมีฝนตกลงมา แต่ยังมีหลายพื้นที่ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวและใช้ทำนา ชาวบ้านต้องขุดบ่อบาดาลสูบน้ำใต้ดินหล่อเลี้ยงต้นข้าว เพื่อให้มีน้ำในการดำนา แต่สภาพดินที่แห้งและแข็ง ต้องใช้ไม้ปลายแหลมทิ่มลงพื้นให้เป็นหลุมถึงจะปักดำนาปีได้ ช่วงนี้ต้องใช้น้ำบาดาลเพราะฝนไม่ตกลงมา

  นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวออกประกาศ เรื่องสถานการณ์น้ำและการปรับลดส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝน 2562 แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากฝนตกน้อย และทิ้งช่วงนาน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก และหากปริมาณน้ำในอ่างเหลือประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โครงการจะหยุดส่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำทางการเกษตร จะมีเพียงการระบายน้ำเพื่อการประปา อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนและเกษตรกรร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปันตามปริมาณน้ำที่ส่งเข้าระบบ

  ด้านนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันละ 1.67 ล้าน ลบ.ม. และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางวันฝนตกชุก น้ำไหลเข้าเขื่อนมากกว่า 1 เท่าตัว โครงการยังคงงดการส่งน้ำจากเขื่อนให้พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เพราะยังมีน้ำฝนธรรมชาติช่วยหล่อเลี้ยงพืชไร่อย่างต่อเนื่องเพียงพอ สำหรับแหล่งน้ำต่างๆ เช่น สระเก็บน้ำ บ่อดิน มีปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ขณะนี้เกษตรกรเพาะปลูกไปแล้วร้อยละ 65 ส่วนที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปริมาณน้ำ 81 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. อย่างไรก็ตาม สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง หากฝนตกต่อไปตลอดเดือน ส.ค. น่าจะมีความหวัง สามารถเก็บกักน้ำอย่างเพียงพอใช้ไปถึงฤดูแล้งของปี 2563 รวมทั้งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อการผลิตประปาไม่น่าวิตกแต่อย่างใด

  นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำในอ่างรวมกัน 38,036 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเก็บกักรวมกัน จากสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนตกน้อยส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรหลายจังหวัดได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ และบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตประปา กรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจเร่งช่วยเหลือ สนับสนุนน้ำดิบส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคเพื่ออุปโภคบริโภค และดำเนินการสูบน้ำแจกจ่ายไปยังพื้นที่การเกษตรรวม 37 จังหวัด

  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปริมาณน้ำระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว สทนช.ดำเนินการเชิญผู้แทนระดับสูงจากประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ประกอบด้วย ไทย จีน เมียนมา และเวียดนาม ส่วน สปป.ลาว ไม่ได้มาร่วม เพื่อประชุมกำหนดวัตถุประสงค์หารือ วางแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำแล้งในภูมิภาค การหารือกรอบแนวทางการตอบสนองข้อมูลสถานการณ์น้ำแล้งของประเทศสมาชิก เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ การปล่อยน้ำจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำของจีนและลาว และหารือความร่วมมือด้านการจัดการวิกฤติน้ำ เพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบได้ล่วงหน้า

  ขณะที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่ รพ.สุรินทร์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ห่างจากตัวโรงพยาบาลไปประมาณ 3 กม. นอกจากนี้ยังเจาะบ่อบาดาลในบริเวณวัด ประสานกับเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากชุมชนใกล้วัดขาดแคลนน้ำ ให้ประชาชนสามารถมารับน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการสำรวจเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลที่ รพ.ลำปลายมาศ ประสานงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่ อบต.ต่างๆเพื่อให้แต่ละแห่งมีบ่อบาดาลอยู่ในชุมชน

  นายวราวุธกล่าวถึงปัญหารอยรั่วใต้ฐานที่อ่างเก็บน้ำมรสวบ อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ว่า ขณะนี้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนจะสรุปแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป ยืนยันว่ากระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมกันนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งที่มีแหล่งน้ำตก ให้ดูแลเป็นอย่างดี ฝากนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ไปเที่ยวในอุทยานฯ เฝ้าดูสีน้ำ หากมีสีขุ่นให้รีบออกมาเพราะจะเกิดน้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำป่าฉับพลัน

  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำดื่มของ รพ.สุรินทร์ ว่า เบื้องต้นสถานการณ์คลี่คลายแล้ว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขุดบ่อน้ำ 8 บ่อ ยังไม่มีโรงพยาบาลอื่นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนยันว่า รพ.สุรินทร์พ้นวิกฤติแล้ว ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้ง 8 จังหวัดที่เป็นปัญหาคือเรื่องน้ำดื่ม ส่งผลกระทบไปถึง รพ.สุรินทร์ และน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับการช่วยเหลือในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ไปช่วยกันแก้ปัญหาในขั้นต้น ส่วนปัญหาของ จ.สุรินทร์ วางท่อจากแหล่งน้ำมาใช้บ้างแล้ว คาดการณ์เดือน ก.ย.-ต.ค.จะมีฝนตกลงมาเติม ต้องติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

  ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุขกล่าวว่า ปัญหาขาดน้ำที่ รพ.สุรินทร์ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจากประชาชน การลงพื้นที่มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วางแผนระยะกลาง และระยะยาว ทุกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ช่วยกันนำรถน้ำมาเติมถังเก็บน้ำของโรงพยาบาลจนเพียงพอ ยืนยันกับ ผอ.รพ.สุรินทร์สามารถใช้น้ำได้ไม่มีปัญหา ขอให้ใช้น้ำอย่างระมัดระวัง วางแผนให้ดี ส่วนโรงพยาบาลอื่นยังไม่มีการรายงานว่าประสบภาวะวิกฤติ

  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผอ.โรงพยาบาลในพื้นที่ 44 จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งว่า ติดตามปัญหาภัยแล้งทั้ง 44 พื้นที่ และการขาดน้ำของสถานพยาบาล จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมีอยู่ 8 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และกำแพงเพชร อย่างไรก็ตาม ปัญหาขาดน้ำไม่ได้เกิดขึ้นทั้งจังหวัด แต่เป็นแค่บางอำเภอหรือบางพื้นที่ ดังนั้นในจังหวัดยังช่วยเหลือกันเอง ใช้มาตรการประหยัดน้ำ สนับสนุนน้ำจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ เรื่องน้ำถือว่าเป็นมาตรฐานการจัดการเรื่องความเสี่ยง เช่นเดียวกับปัญหาน้ำท่วม ไฟสำรอง อุบัติเหตุกับบุคลากร เป็นต้น ดังนั้น สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศวางแผนรับมือ หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า เรือนจำกลางสุรินทร์ขาดแคลนน้ำ ขณะนี้แก้ปัญหามีน้ำจากบ่อบาดาล 6 บ่อ แต่ใช้ได้ไม่เต็ม เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ประสานภาคเอกชนช่วยเหลือในเรื่องน้ำดื่ม พร้อมสั่งการอธิบดีกรมราชทัณฑ์ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ช่วยดูแลเรื่องการทำน้ำประปา การขนส่งปริมาณน้ำเอามาในเรือนจำกลางสุรินทร์มาจาก จ.ศรีสะเกษ เชื่อว่าทุกอย่างเรียบร้อย

  สำหรับในหลายพื้นที่มีฝนตกหนัก ที่บ้านใหม่สามัคคี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ลำห้วย แม่ตาวน้ำทะลักเข้าท่วมในถนนทางเข้าหมู่บ้าน ทรุดตัวเสียหายเป็นบริเวณกว้าง รถทุกชนิดวิ่งผ่านไม่ได้ ต้องจอดไว้บนสะพาน นอกจากนี้ยังพบต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่น นาข้าวเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดฝนเริ่มหยุดตก ระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ 85 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ยังมีน้ำไหลเข้าวันละ 400,000 ลบ.ม. ยังต้องระบายออกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คลองระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอด กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว

  จ.แม่ฮ่องสอน นายสาธิต คันธะวงศ์ หัวหน้าทางหลวงชนบท อ.แม่สะเรียง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทพร้อมเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูเส้นทางถนนหลวงชนบทสาย มส.3017 อุทยานแห่งชาติแม่เงา-บ้านสบโขง หลังดินสไลด์ปิดเส้นทางการจราจร ขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้ว ที่ จ.บึงกาฬ น้ำในแม่น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำ หมู่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง วัดได้ 6.15 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่งราว 7 เมตร ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับน้ำเหนือจาก จ.เลย และ จ.หนองคาย ไหลลงมาสมทบ

  กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนมาก บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ จันทบุรี ตราด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมไว้ด้วย อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ภัยแล้งลดการส่งน้ำฤดูแล้งเขื่อนลำปาวสถานการณ์น้ำกรมชลประทานข่าวหน้า1

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้