ข่าว
100 year

100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล : ตอนที่ 6 บุคคลสำคัญของ UNESCO

ไทยรัฐออนไลน์18 ส.ค. 2562 08:01 น.
SHARE

นายกำพล วัชรพล เป็นนักหนังสือพิมพ์ผู้ถือเอาประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวาง โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือสังคม เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่เข้าใจ และเห็นใจคนทำงานเป็นอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างของผู้นำด้วยการทำให้ปรากฏ และตอบแทนสังคมด้วยการส่งเสริมการศึกษา ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง และยาวนาน

จากผลงานด้านต่างๆ และคุณงามความดีของ นายกำพล วัชรพล องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จึงได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชน ตามข้อเสนอของประเทศไทย โดยมีเกาหลีใต้ เวียดนาม และมาเลเซีย ให้การสนับสนุน

รายงานพิเศษ “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

พิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” เฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลก ทั้งหมด 29 ภาพ

วัตถุประสงค์การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” คือ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จำนวน ๑๑๑ แห่ง เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒, เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกำพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ, เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดกว่า ๖ ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การจัดแสดง แบ่งออกเป็น ๕ โซน ดังนี้ โซน ๑ Museum Hall พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล โซน ๒ “นักสู้สามัญชน ... คนของโลก” โซน ๓ ชีวิตบนถนนน้ำหมึก โซน ๔ “หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา” โซน ๕ “เราอยู่ด้วยศรัทธาประชาชน”
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพลกำพล วัชรพลUNESCOบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ100 ปีกำพล

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้