นบท.ส. รุ่นที่ 2

ข่าว

นบท.ส. รุ่นที่ 2

ซี.12

  2 ส.ค. 2562 05:01 น.

  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

  โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการ พร้อมที่จะปรับตัวเข้ารับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทใหม่ของโลก

  หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 มี นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร นายอวยชัย พัสดุรักษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม 3 ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ

  สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อคิดในช่วงต่างๆของการฝึกอบรมมีหลากหลาย เช่น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ อาจารย์สมสกุล ณ บางช้าง อาจารย์วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ นายมณเฑียร เจริญผล ศ.วุฒิสาร ตันไชย รศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อาจารย์กร ทัพพะรังสี รศ.สุขุม นวลสกุล นายธนา ยันตรโกวิท เป็นต้น

  ในโอกาสนี้ได้มีการเลือกคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมของรุ่น ดังนี้

  1. สิบตำรวจโทสวอง แก้วรัตน์ ปลัด ทต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประธานรุ่น 2.นายดนัย รำพึงนิตย์ ปลัด ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช รองประธานรุ่น 3.นางสาวปราณีย์ นาคคำ ปลัด อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เลขานุการรุ่น 4.นางสมจิต หลิมพัฒนวงศ์ รองปลัด ทม.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เหรัญญิกรุ่น

  5.นายอดิเรก จันตะนี ปลัด อบต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 6.นางสาวลักคณา โยคะวิสัย ปลัด ทต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์
  จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 7.สิบตำรวจโทจันทร์ทัย บัวจูม ปลัด ทต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 8.นายพรชัย ศรีพรรณ์ ปลัด อบต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย หัวหน้ากลุ่มกีฬา 9.นางอริสา ขำชัยภูมิ รองปลัด ทม.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 10.นายมานพ หนสอน ปลัด ทม.สิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน

  11.นายชวัท สายเกษม ปลัด ทต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน กรรมการตัวแทนภาคเหนือ 12.นายณรงค์พร วัดพ่วง ปลัด ทต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กรรมการตัวแทนภาคกลาง 13.นายฉัตรพลชัย วงศ์เพ็ญ ปลัด ทต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) 14.นางภูริชญา จันทร์เหล็ก ปลัด อบต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กรรมการตัวแทนภาคใต้ 15.นายยงยุทธ วังภูงา ปลัด อบต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กรรมการตัวแทนภาคตะวันออก

  เป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันฯที่ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการปรับหลักสูตร ให้มีการศึกษาดูงานเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยได้จัดให้ไปศึกษาดูงานภาคใต้ในเรื่องศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน แหล่งการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการศึกษา การสร้างนวัตกรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

  การอบรมครั้งนี้ มีทั้งทฤษฎีหลักการบริหารกระบวนการคิด และหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ซึ่งนักบริหารท้องถิ่นทุกท่านต่างมุ่งมั่นแน่วแน่กับการเพิ่มพูนความรู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในท้องถิ่นต่อไป.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ความจริงเปิดเผย!! แม่ส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็ค อ้างหลงเชื่อกู้ข้อมูลได้
  08:04

  ความจริงเปิดเผย!! แม่ส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็ค อ้างหลงเชื่อกู้ข้อมูลได้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:24 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์