ข่าว
100 year

ลุยยกระดับศึกษาไทยแบบก้าวกระโดด “ณัฏฐพล” มั่นใจมีประสบการณ์มากพอบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 ก.ค. 2562 09:40 น.
SHARE


แบ่งงานให้ รมช.ลงตัว

เมื่อเวลา 07.49 น. วันที่ 18 ก.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช. ศึกษาธิการ ได้เดินทางเข้า ศธ.หลังได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ศธ. โดยนายณัฏฐพล กล่าวว่า นโยบายเรื่องการศึกษาไทยมีหลายประเด็นที่ตนจะเร่งดำเนินการให้เป็นวาระเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู การสร้างเด็ก และเยาวชนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ตนจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวกระโดดเทียบเท่าสากล ดังนั้นจึงอยากให้ผู้บริหาร ศธ.ทุกคนได้นำนโยบายต่างๆ เหล่านี้ไปต่อยอดบูรณาการกับเรื่องที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่างนี้ตนจะขอศึกษาข้อมูลของ ศธ.ที่มีอยู่ก่อน จากนั้นจะมาดูว่าเราจะสามารถต่อยอดการทำงานด้านการศึกษาได้อย่างไรบ้าง หากนโยบายใดที่ทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งยังสร้างภาระให้กับครูผู้สอนตนก็จะปรับปรุงแก้ไข โดยตนจะฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูเป็นหลัก

“ผมมองว่าการศึกษาไทยจะต้องปรับปรุง และ ทุกภาคส่วนจะต้องเปิดกว้างในการช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้เราทำงานกันง่ายขึ้นจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลง การศึกษาไทยนอกจากทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่เท่ากันแล้ว แต่หากเราค้นพบศักยภาพเด็กไทยในกลุ่มเด็กเก่งมีทักษะและความสามารถ เราก็ต้องสร้างและสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้เป็นช้างเผือก เพื่อวางแผนต่อยอดพัฒนา เพราะเด็กกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำประเทศในอนาคตได้ รวมถึงการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ผมต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้ดียิ่งขึ้น” รมว.ศธ.กล่าวและว่า เราต้องมีการปรับหลักการศึกษาต่างๆให้มีความทันสมัยต่อโลกยุคดิจิทัล เรื่องทั้งหมดตนตั้งเป้าว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้ภายใน 1 เดือน ขณะเดียวกันตนทราบดีว่า ศธ.ได้รับงบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นจะมาดูในรายละเอียดการใช้จ่ายงบฯต่างๆของ ศธ. โดยจะมีทีมงานมืออาชีพด้านการคลังเข้ามาดูแลว่างบฯ ศธ.ที่ใช้อยู่ถูกใช้อย่างคุ้มค่าและถูกต้องหรือไม่

ต่อข้อถามว่า เสียงส่วนใหญ่บอกว่า รมว.ศธ.ไม่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาจะสามารถทำงานบริหาร ศธ.ได้หรือไม่ นายณัฏฐพลกล่าวว่า ตนมีประสบการณ์การบริหารงานและทีมงานมืออาชีพ พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นว่าตนจะทำงานการศึกษาได้อย่างแน่นอน ส่วนการแบ่งงานให้ รมช.ศธ. ทั้ง 2 คนนั้น คุณหญิงกัลยา จะดูแลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขณะที่นางกนกวรรณ จะรับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนตนจะรับผิดชอบดูแลงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานปลัด ศธ.

ด้านคุณหญิงกัลยากล่าวว่า เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีมี 2 เรื่องใหญ่ คือ 1.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรแก่เด็กที่เรียนอาชีวศึกษาต่างๆ เพื่อยกระดับการทำเกษตรเป็น Smart Farmer 2. เรื่องโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เป็นทักษะของโลกในอนาคตและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นางกนกวรรณกล่าวว่า จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการเรียนการสอนของเด็กที่เรียน กศน.ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อเพิ่มยอดผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในการส่งเสริมให้เยาวชนมีวินัย รวมทั้งมีส่วนร่วมกับการเป็นพลเมืองที่ทุกคนมีความสุข.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณกระทรวงศึกษาธิการกัลยา โสภณพนิชกนกวรรณ วิลาวัลย์การศึกษาไทยยกระดับการศึกษาการศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้