ข่าว
100 year

หลักสูตรยอดฮิต “ธุรกิจการบิน” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แห่สมัครล้น

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ก.ค. 2562 10:20 น.
SHARE

ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ในการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อของคณะตามระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 รอบ ไปแล้วนั้น ในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจการบินของ มก. มีผู้สมัครใจสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เช่น บางรอบเปิดรับ 30 คน แต่มีผู้สนใจสมัครไม่ต่ำกว่า 700-800 คน ส่งผลให้เราสามารถที่จะคัดเลือกเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรได้วางไว้ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสายการบินทั่วโลก สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยใช้เครื่องบิน โดยหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่การปฏิบัติงานที่บริเวณสนามบิน การบริการต้อนรับบนเครื่องบิน โดยคณะมีห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลองที่จะใช้ในการสอนนิสิตให้คล้ายกับบรรยากาศในสนามบินจริง ซึ่งจะมีทั้งการฝึกการประกาศเตรียมความพร้อมให้ผู้โดยสารเวลาเครื่องจะขึ้น เครื่องอยู่ระหว่างการบิน และเครื่องลงจอด การบริการเครื่องดื่ม อาหาร และการแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงการใช้ห้องน้ำ ทำเหมือนกับอยู่บนเครื่องบินจริงทุกประการ

“หลักสูตรได้ร่วมมือกับบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด ในโครงการรับน้องเข้าบ้าน และร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเรื่องของการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร ทำให้มั่นใจว่านิสิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีงานทำทุกคน เพราะหลักสูตรของเราไม่ได้เปิดรับจำนวนมาก เฉลี่ยปีละ 50-60 คน อีกทั้งในการเรียนการสอนยังมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น มีการเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรที่จะให้นิสิตได้อบรมด้านการบริการบนเครื่องอย่างเข้มข้น หากนิสิตไม่ผ่านการทดสอบก็จะไม่ได้รับวุฒิบัตรนี้ ซึ่งข้อสอบของเรามีความเป็นมาตรฐานสากล”ดร.อนามัยกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมัครเรียนนักศึกษาการบินไทยบางกอกแอร์เวย์ส

คุณอาจสนใจข่าวนี้