ข่าว
100 year

“สุวิทย์” นัดถกปัญหาอุดมศึกษา 3 กลุ่ม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ก.ค. 2562 10:15 น.
SHARE


มทร.ย้ำจุดยืนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ “สุชัชวีร์” ของบฯพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นัดหมายขอพบ ทปอ.มรภ. และ ทปอ.กลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ ทั้งนี้ ทปอ.มรภ. กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรวมทั้งรับฟังนโยบายภายใต้โครงสร้างกระทรวง อว. กลุ่ม มรภ. จะเข้าไปมีบทบาทหรือจะมีการเชื่อมโยงระหว่าง อว. กับกลุ่ม มรภ. อย่างไร

ด้าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า ตัวแทน ทปอ.มทร.จะเข้าพบนายสุวิทย์ ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ที่ อว. ซึ่งจากการพูดคุยนอกรอบกับนายสุวิทย์ ได้รายงานว่า กลุ่ม มทร.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ มทร. โดยจะขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ และเนื่องจากนายสุวิทย์ มีจุดเน้นเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม โดยวางแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ 3-4 ด้าน ในส่วนของกลุ่ม มทร. จะอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขณะเดียวกับกลุ่ม มทร.จะช่วยเติมเต็มพื้นที่ต่างๆ โดยเสริมงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.จะเชิญนายสุวิทย์ เข้าร่วมประชุมกับ ทปอ.ในเดือน ส.ค.นี้ ที่ มจพ. ซึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการอุดมศึกษาในยุคดิสรัปชัน มหาวิทยาลัยจะต้องเน้นคุณภาพ และต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะลดภาระการสอบของเด็กและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรจะร่วมกันอยู่ในระบบทีแคส ไม่เช่นนั้นเด็กๆ ก็จะวิ่งรอกสอบเหมือนเดิม และขอให้นายสุวิทย์ ช่วยประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันพัฒนาเด็กและส่งต่อเด็กเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ 3.ในการสนับสนุนงบฯวิจัย จะต้องให้ความสำคัญกับงบฯวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุวิทย์ เมษินทรีย์อุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คุณอาจสนใจข่าวนี้