ข่าว
100 year

มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับ สพฐ.จัดสัมมนาผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 109 แห่ง

ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ค. 2562 14:36 น.
SHARE

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ โรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ในหัวข้อ “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จะจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ โรงทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

การสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นคร้ังที่ ๓๘ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ และการมอบหมายนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร และพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบรรยายให้ความรู้ อาทิเช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล บรรยายเรื่อง “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การปลี่ยนแปลง” การบรรยายของคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายเรื่อง “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม”

โอกาสเดียวกันนี้ได้มีการมอบโล่ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่น ๒ จำนวน ๑๓ โรงเรียน นอกจาก การสัมมนาในครั้งนี้แล้ว ยังได้มีการศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่น ๑ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก จำนวน ๔ กลุ่ม ๓๓ โรงเรียน เป็นการนำเสนอผลงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามหลัก ๖ อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๐๙ แห่งทั่วประเทศ และต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงภาพและผลงานของ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิไทยรัฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสพฐ.การศึกษาสัมมนา100 ปีกำพล

คุณอาจสนใจข่าวนี้