ข่าว
100 year

กลุ่ม ปตท.เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign

ข่าวประชาสัมพันธ์10 ก.ค. 2562 15:20 น.
SHARE

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่ม ปตท. ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 33 : THAILAND SAFE@WORK 2019 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพพจน์ และความเชื่อมั่นของระบบบริหารความปลอดภัยขององค์กรต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับนิทรรศการของ กลุ่ม ปตท. ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) มาร่วมจัดแสดง เช่น การใช้เทคนิค Bow Tie Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต, ยานสำรวจใต้น้ำอัตโนมัติ (Autonomous Underwater Vehicle : AUV) เป็นนวัตกรรมใช้ตรวจสอบแนวท่อใต้ทะเล, โครงการตำบลต้นแบบ ขับดี มีสุข ที่กลุ่ม ปตท. ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมและยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนและร่วมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล ซึ่งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ได้รับรางวัลระดับ Gold ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นการตอกย้ำผลสำเร็จของกลุ่ม ปตท. ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) ในการประกอบธุรกิจที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมและชุมชนอย่างรอบด้านตามมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปตท.Zero Accident Campaignความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 33THAILAND SAFE@WORK 2019ความปลอดภัยในการทำงานข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED