ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ตุลาการใหญ่-ไปอาวุโส

  ซี.124 ก.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  การบริหารงานบุคคลที่เป็นแบบอย่างมีการเตรียมการล่วงหน้าแบบเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องยกให้กระบวนการของศาลยุติธรรม ที่ดำเนินการโดย ก.ต.

  มีการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเป็นพื้นฐานให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วดำเนินกรรมวิธีจนจบลงที่มติของ ก.ต.

  อย่างปีนี้มีข้อมูลที่ทำให้สังคมทราบแล้วว่าข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่ ประธานศาลฎีกา ลงมาที่มีอายุครบ 65 ปี ต้องขยับพ้นจากตำแหน่งบริหารไปเป็น ผู้พิพากษาอาวุโส มีอยู่ 81 รายไม่รวมผู้ที่อาจจะสมัครใจเกษียณอายุ

  เริ่มตั้งแต่เบอร์ 1 ของวงการศาล คือ 1.นายชีพ จุลมนต์ (1) ประธานศาลฎีกา ตามด้วยอาวุโสลำดับ 2 ได้แก่ 2.นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย (2) ประธานศาลอุทธรณ์ และอาวุโสลำดับ 5 คือ 3.นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ (5) ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา จากนั้นเป็น อาวุโสอันดับ 7-9-13 คือ 4.นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ (7) รองประธานศาลฎีกา 5.น.ส.บุญมี ฐิตะศิริ (9) รองประธานศาลฎีกา 6.นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี (13) ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา

  นั่นหมายความว่าผู้ที่อยู่ในอาวุโสลำดับ 3-4-6-8-10-11-12 ยังมีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งทางบริหารเป็นการทดแทน

  ส่วนผู้ที่ต้องไปเป็น ผู้พิพากษาอาวุโส ยังมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา อีก 5 รายตามลำดับคือ 7.นายสมชาติ ธัญญาวินิชกุล (20) 8.นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล (37) 9.นายธีระ เบญจรัศมีโรจน์ (50) 10.นายรังสรรค์ กุลาเลิศ (53) 11.นายสุภัทร์ สุทธิมนัส (57)

  ผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่ไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโส มี 12.นายปานนท์ กัจฉปานันท์ (65) 13.นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ (67) รายนี้เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมาแทรกคิวอยู่คนหนึ่ง 14.นายชวลิต ยงพาณิชย์ (79) 15.นางเสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (107) 16.นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ (110) 17.นายฉกาจกิต พัฒนานุพงษ์ (145) 18.น.ส.เบญจมาศ ปัญญาดิลก (147)

  ตำแหน่งอื่นๆยังมี 19.นายก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ (158) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 20.นายนำ กรุยรุ่งโรจน์ (303) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 2 21.น.ส.อารีรัตน์ วงศ์ศักดิ์มณี (324) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 22.นายขจรเดช คงแสงชู (327) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 23.น.ส.ภัทรพร จักรางกูร (346) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 24.นายเดชา สร้อยสุวรรณ (378) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 6 25.นายอายุวัชญ์ วิทูรวัชร-เวธน์ (386) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 6 26.นายเจษฎา สรณวิช (398) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 8

  ลำดับต่อมาเป็น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งขอใส่ตำแหน่งย่อๆว่า พ.อุทธรณ์ และ พ.อุธรณ์ภาค 27.น.ส.ขวัญชีวี เสียงสุวรรณ (414) พ.อุทธรณ์ 28.นายฐนยศ คีรีนารถ (432) พ.อุทธรณ์ 29.นายธีรพล จันทวงศ์ (491) พ.อุทธรณ์ 30.นายสมชาย กิจนพศรี (509) พ.อุทธรณ์ภาค 5 31.นายชัยวัฒน์ วิสานนท์ (517) พ.อุทธรณ์ภาค 3 32.นายอมร ศิลปวิวัฒน์ (526) พ.อุทธรณ์ 33.นายอนันต์ ธรรมราช (555) พ.อุทธรณ์ภาค 4 34.นายอิทธิธรรม อารัมภ- วิโรจน์ (574) พ.อุทธรณ์ 35. นายสุทัศน์ สงวนปรางค์ (604) ผช.ฎีกา 36.นายเกื้อ วุฒิปวัฒน์ (638) พ.อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แรงงาน) 37.น.ส. ธัญลักษณ์ นาควัชระ (641) พ.อุทธรณ์ภาค 3 38.น.ส.จรัสศรี จริยากูล (681) พ.อุทธรณ์ภาค 3 39.นายศราวุธ ภาณุธรรมชัย (744) พ.อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แรงงาน) 40.นายสุเมธ รักษภักดี (778) รอง อธ.อาญาคดีทุจริตฯ ภาค 9

  นี่คือ 40 คนแรกผู้ที่จะไปเป็นผู้พิพากษาศาลอาวุโสในศาลต่างๆ ตามที่ร้องขอในวันที่ 1 ตุลาคม 2562.

  "ซี.12"

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ศาลยุติธรรมตุลาการชั้นผู้ใหญ่ประธานศาลฎีกาผู้พิพากษาอาวุโสผู้พิพากษาศาลฎีกาซี.12มุมข้าราชการราชการ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้