ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้ เรียนล่วงหน้าออนไลน์ มีสิทธิคัดทีแคสรอบ 1

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 ก.ค. 2562 09:50 น.
  SHARE

  รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวในพิธีเปิดการจัดปฐมนิเทศการเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของ มก. รุ่นที่ 14 ตอนหนึ่งว่า มก.เปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าปีนี้เป็นปีที่ 14 สำหรับปีนี้มีความพิเศษคือ เป็นการเรียนล่วงหน้าในระบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 1 เพื่อให้สอดรับการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคประเทศ ไทย 4.0 ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับความต้องการของเด็กในสมัยนี้ที่ต้องการเรียนรู้โดยไม่จำกัดสถานที่ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 1.นักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งต้องการเข้าเป็นนิสิตใหม่ของ มก.ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 และเมื่อเรียนระบบออนไลน์แล้วสอบได้คะแนนตามเงื่อนไขที่คณะต้องการเข้าศึกษากำหนด ในการคัดเลือกระบบทีแคส รอบ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน และยังมีสิทธิยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ด้วย 2.กลุ่มผู้ที่ต้องการความรู้ทั่วไป เช่น บุคคลทั่วไป นิสิต และนักเรียน ม.3-5 ซึ่งสามารถเรียนและเก็บหน่วยกิตไว้ได้ในธนาคารเครดิต เพื่อนำมาใช้เทียบโอนเมื่อเข้าศึกษาต่อใน มก.ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ด้าน ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า การวัดประเมินผลนั้นจะจัดสอบในห้องเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสถานที่สอบที่ มก.วิทยาเขตบางเขน หรือวิทยาเขตในส่วนภูมิภาคเพื่อลดภาระการเดินทาง และการตัดเกรดนั้นจะยึดมาตรฐานเดียวกับการตัดเกรดนิสิตปี 1 ทั้งนี้ หากสอบได้ตามเกณฑ์เข้าเรียนในคณะที่ต้องการได้ ก็ห้ามทิ้งห้องเรียน จะต้องกลับไปเรียนให้จบ ม.6 รวมทั้งต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกคน สำหรับปีนี้มีผู้สมัครโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ จำนวน 893 คน มีคณะวิชา ที่เปิดรับในระบบทีแคสรอบ 1 จำนวน 364 ที่นั่ง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนล่วงหน้าออนไลน์ทีแคสรอบ 1เรียนออนไลน์การศึกษา

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้