กีฬา
100 year

สสว.หน่วยงานหลักด้านการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การส่งเสริมSME

Advertorial27 มิ.ย. 2562 06:01 น.
SHARE

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นเสมือนหนึ่งในรากฐานเศรษฐกิจไทย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ในวงกว้าง ดังนั้นการช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการประกอบธุรกิจ จึงเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การส่งเสริมเอสเอ็มอี โดยมีการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกระดับชั้น

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สสว. สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center สสว. 1301, เว็บไซต์ www.sme.go.th  หรือ DOWNLOAD APPLICATION SME CONNEXT

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอสเอ็มอีSMEช่องทางการตลาดทำการตลาด

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED