ข่าว
100 year

ประมวลข้อมูลวางแนวรับเด็กปี 63

ไทยรัฐฉบับพิมพ์26 มิ.ย. 2562 09:40 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ผู้แทน กพฐ. สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เป็นต้น การประชุมดังกล่าวได้รับข้อเสนอและแนวทางหลักการเพื่อเตรียมพร้อมในการยกร่างหลักเกณฑ์การรับนักเรียนปี 2563 เบื้องต้นการรับนักเรียนจะใช้หลักกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้พื้นที่ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ยึดพื้นที่เป็นฐาน ยึดหลักความเสมอภาค โอกาสทางการศึกษา และคุณภาพของนักเรียน กระบวนการรับนักเรียนต้องโปร่งใสเป็นธรรม ให้เป็นการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง คำนึงถึงบริบทในพื้นที่ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่จัดทำแผนระบบติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือดูแลผู้เรียนให้ครบทุกคน ส่วนกลางจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายกว้างๆ และกำหนดปฏิทินการรับเท่านั้น ทั้งนี้ตนจะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดประมวลผลเป็นแนวทางเสนอ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาต่อไป ขณะเดียวกัน จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เข้าไปเป็นกรรมการ กศจ.โดยตำแหน่งด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาบาง กศจ.ให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ รอรายงานอยู่หน้าห้องประชุมไม่มีโอกาสได้ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

ต่อข้อถามว่า การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องและการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษจะให้เขตพื้นที่ฯ และกศจ.เป็นผู้กำหนดเองใช่หรือไม่ ดร.สุเทพ กล่าวว่า เมื่อเรากระจายอำนาจไปแล้วเขตพื้นที่ฯ และกศจ.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ส่วนจะกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องเท่าไหร่นั้น สพฐ.ขอไปวิเคราะห์และวิจัยตัวเลขให้ชัดเจนก่อน จะขอดูข้อมูลจากหลายทางและการจัดการศึกษาของต่างประเทศด้วย ส่วนมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการรับนักเรียนนั้น ข้อไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะกำหนดให้พื้นที่นำไปปฏิบัติด้วย สำหรับการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการ แต่ยังพบปัญหาบางพื้นที่ไม่มี อปท.และเอกชนเข้าไปจัดการสอน ที่ประชุมได้มีการหารือว่าควรจะจัดหรือไม่ เพราะเป็นเสียงเรียกร้องจากในพื้นที่ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป อย่างไรก็ตามคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักเรียนได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ ดร.สุเทพกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุเทพ ชิตยวงษ์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการรับนักเรียนปี 2563เขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนการศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้