ข่าว
100 year

สวทช.ทำบัญชีประชาชาติท่องเที่ยว

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 มิ.ย. 2562 08:52 น.
SHARE

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. ลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะมีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ภายใต้ปีงบประมาณ 2561-2564 ในระยะเริ่มต้นจะมีความร่วมมือศึกษาวิจัยใน 3 ด้าน ได้แก่

1.การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคการท่องเที่ยว ภายใต้การรับรองโดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ

2.การจัดทำเส้นทางแห่งชาติ ด้านขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 3 ประเภทสำคัญ ได้แก่ ภูเขา ทะเล และประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม และ 3.การจัดทำระบบรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่รับรองโดยสภาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโลก รวมทั้งจะสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มค่าการทำบัญชีต้นทุนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมหรือ Green GDP ในภาคการท่องเที่ยวของประเทศ โดยได้เน้นเรื่อง เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ซึ่งเป็นการศึกษาครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ผอ.สวทช.กล่าวต่อว่า สวทช.ได้ศึกษาเรื่องการทำบัญชีต้นทุนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมหรือ Green GDP ของการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สำคัญ โดยทำโครงการนำร่องที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งผลการศึกษาจะทำให้ทราบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยว กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลหรือเหมาะสมกับพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในประเด็นเชิงพื้นที่ สวทช. ได้ร่วมดำเนินการโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่หาดเจ้าไหม จ.ตรัง อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ที่ จ.สตูล การวางเซ็นเซอร์ติดตามสภาวะแวดล้อม เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ปะการังฟอกขาวใต้ทะเล ตัวพะยูน เหยี่ยวหายาก เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ณรงค์ ศิริเลิศวรกุลสวทช.บัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวงบประมาณเศรษฐกิจสีน้ำเงินการศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้