กีฬา
100 year

แก้วมังกรแปลงใหญ่ ทำได้ไง สร้างรายได้ 15 ล้าน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 มิ.ย. 2562 07:15 น.
SHARE

กลุ่มแปลงใหญ่เกิดขึ้นกับการเกษตรแทบจะทุกชนิด แต่สุดท้ายมักตกม้าตายด้วยเรื่องของการตลาด วันนี้มาดูกันแปลงใหญ่แก้วมังกร เขาเอาตัวรอดจนสร้างรายได้บนพื้นที่ 840 ไร่ ให้กับสมาชิก 94 ราย ถึงปีละ 15 ล้านบาท ได้เพราะเหตุใด???

“คนแถบนี้นิยมปลูกแก้วมังกรมานาน ด้วยดินดีเหมาะสมกับแก้วมังกร มีธาตุอาหารมาก จึงให้ผลผลิตดี หอม หวาน อร่อย กว่าแก้วมังกรที่อื่น แต่ด้วยส่วนใหญ่ต่างคนต่างปลูก ราคาเลยมักขึ้นลงตามพ่อค้ากำหนด ปี 2557 ผมและเพื่อนเกษตรกรจึงมองว่าควรจะรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ รวมถึงการขายผลผลิต จึงรวมกลุ่มกันมาจนปัจจุบัน”

บันเทิง ถิ่นฐาน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ บอกถึงที่มาการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนของแหล่งปลูกแก้วมังที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมาจนวันนี้...กลุ่มมีปริมาณการผลิตปีละ 130 ตัน ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ามารับซื้อในรูปผลสดถึงสวน กก.ละ 13-18 บาท อีกส่วนราว 5% จะขายปลีกในชุมชน ต่อมาเริ่มเจอกับปัญหาเดิม ราคาผันผวนตามความต้องการของตลาด จึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้หลุดจากวงจรนี้ พร้อมไปกับเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต

ปี 2560 เริ่มมีการนำแก้วมังกรมาอบแห้งแปรรูปเพิ่มมูลค่า ได้ราคาสูงถึง กก.ละ 400 บาท

“เริ่มทำปีแรก เราก็ขายแก้วมังกรอบแห้งได้ถึง 3 ตัน มาปี 2561 ก็มีออเดอร์เพิ่มมาอีกเท่าตัว โดยแรกๆก็ทำกันเองตามมีตามเกิด ตาก อบแห้งแบบบ้านๆ เพราะยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไร แต่มาปีนี้ออเดอร์เริ่มมีมากขึ้น ประกอบกับมีภาคเอกชนมาขอให้ผลิตให้ภายใต้แบรนด์ของเขา ที่สุดจึงเกิดการร่วมกันทำในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อประกันความเสี่ยง ทำให้ต้องทำกันอย่างมีมาตรฐานมากขึ้น”

ที่สุดกลุ่มจึงประชุมร่วม และเห็นพ้องให้จัดทำแผนธุรกิจของกลุ่ม เพื่อขอสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ในวงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องอบแห้ง ห้องเย็น อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงนวัตกรรมด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ต่อไป

จากการรวมกลุ่มกันผลิต ช่วยกันขาย รวมตัวกัน แปรรูป จนเกิดการคอนแทรกต์ฟาร์มมิงกับเอกชน ทำให้เกษตรกรมีช่องทางขายผลผลิตที่แน่นอน ไม่ต้องกลัวผลผลิตล้น ทำราคาตกอีกต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกรอย่างแท้จริง สร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านไร่ละ 10,400-18,000 บาท

ปัจจุบันแปลงปลูกของกลุ่มฯ ส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐานจีเอพีแล้วเมื่อต้นปี 2561 และพร้อมที่จะก้าวสู่แก้วมังกรอินทรีย์ โดยเริ่มนำร่องไปแล้ว 10 ไร่ และเตรียมจะเพิ่มปริมาณในเร็ววันนี้ สนใจสอบถามได้ที่โทร.08-1951-0680.

กรวัฒน์ วีนิล

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แก้วมังกรปลูกแก้วมังกรวิสาหกิจชุมชนแพร่แปรรูปแก้วมังกรแก้วมังกรอบแห้งกรวัฒน์ วีนิลเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED