ข่าว
100 year

"สุเทพ" รุกอัปคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เสริมความแกร่งสู่ “ไทยรัฐโมเดล”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์12 มิ.ย. 2562 08:29 น.
SHARE

มอบปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเร่งด่วน เล็ง “ไทยรัฐวิทยาโมเดล”

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือกับนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารของมูลนิธิไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทำให้ทราบว่าทางมูลนิธิไทยรัฐ โดยนายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านโรงเรียนไทยรัฐวิทยามายาวนานมาก ถือเป็นเอกชนแห่งแรกๆ ของโรงเรียนประชารัฐ โดยจะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ รวม 111 โรง ภายในปี 2562 ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่สร้างขึ้นใหม่ 10 โรง นี้ จะขออนุญาตเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 โรง

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า การหารือกันในครั้งนี้ยังทำให้ทราบการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในอีก หลายๆ เรื่อง และเห็นตรงกันที่จะยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ดังนั้น สพฐ.จึงได้สั่งการให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกแห่งซึ่งมี 13 กลุ่มโรงเรียน ได้ไปปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาใหม่ให้แล้วเสร็จและส่งให้ สพฐ.ก่อนวันที่ 17 ก.ค.2562 จากนั้นจะให้ทุกโรงเรียนมาสรุปแผนการจัดการศึกษาภายในวันที่ 17-18 ก.ค.2562 และในการประชุมใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศในวันที่ 19 ก.ค.2562 ก็จะมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง และอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนให้ชัดเจนด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารมวลชนและความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน ซึ่ง สพฐ.พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนประชารัฐชั้นนำที่เกิดจาก ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริง

“ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิไทยรัฐ ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกที่จะช่วยสนับสนุนโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล เป็นการให้โอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามผมคิดว่าการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาจะพบว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาประสบความสำเร็จคว้ารางวัลทั้งใน ระดับโลก และระดับประเทศมากมาย โดยมูลนิธิไทยรัฐยังได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 25 โครงการ อาทิ โครงการรู้ทันสื่อ โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของนักเรียน เป็นต้น แต่เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นไปอีก พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีคุณภาพที่ดีอย่างเป็น รูปธรรมในรูปแบบของ “ไทยรัฐโมเดลต่อไป” ดร.สุเทพกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุเทพ ชิตยวงษ์กพฐ.มานิจ สุขสมจิตรไทยรัฐวิทยากำพล วัชรพลไทยรัฐวิทยาโมเดลยกระดับการศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้