ไลฟ์สไตล์
100 year

นายจ้างปิดกิจการ ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้อะไรบ้าง

ทนายเจมส์
11 มิ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจและอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างเป็นอย่างมาก ในกรณีที่มีสถานบันเทิงหลายแห่ง ถูกตรวจสอบ เช่น ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่ เปิดเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่ เป็นต้น โดยมีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้ามาใช้บริการในสถานบันเทิง หรือเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือพบสารเสพติดในร่างกายของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เป็นเหตุให้สถานบริการหลายแห่งต้องปิดตัวลงตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่

นอกจากเจ้าของกิจการจะต้องรับผิดตามกฎหมายและปิดกิจการตามคำสั่งแล้ว ปัญหาดังกล่าวยังสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างในสถานบันเทิง ซึ่งมีทั้งลูกจ้างรายวัน และลูกจ้างรายเดือน ซึ่งการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 วรรคสอง หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดประเด็นคำถามมากมาย

ข่าวแนะนำ

ประเด็นที่ 1 กรณีเป็นลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างรายเดือน แต่ไม่ได้มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายจากนายจ้างกรณีปิดกิจการได้หรือไม่

คำตอบ ในการว่าจ้างแรงงาน แม้จะไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม แต่หากมีการตกลงจ้างและให้สินจ้างกัน ก็ถือว่าสัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นแล้ว กรณีลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างรายเดือนในสถานบันเทิงย่อมเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย เทียบเคียง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2652-2653/2529

ประเด็นที่ 2 เมื่อนายจ้างปิดกิจการลูกจ้างมีสิทธิ์อย่างไรบ้าง

คำตอบ เมื่อนายจ้างปิดกิจการ โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย ประกอบกับลูกจ้างไม่ได้ลาออก หรือลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดต่อนายจ้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิ์เรียกร้อง ดังนี้

1. ได้รับค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 118

ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ปัจจุบันหลักเกณฑ์การชำระค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง เป็นดังนี้

  1. ทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 30 วัน
  2. ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 90 วัน
  3. ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 180 วัน
  4. ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 240 วัน
  5. ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 300 วัน
  6. ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป ได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วัน

2. ได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน

3. ค่าชดเชยพิเศษ

4. ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

5. เงินค่าวันลาพักร้อนที่เหลือ มาคำนวณเป็นเงินคืนให้ลูกจ้าง

ประเด็นที่ 3 นายจ้างจะชำระเงินค่าสินจ้าง ค่าชดเชย หรือค่าเสียหาย โดยต่อรองชำระเพียง 50% ของเงินที่นายจ้างจะต้องรับผิดชอบได้หรือไม่

คำตอบ นายจ้างมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบค่าสินจ้าง ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ และค่าเสียหาย เต็มจำนวน จะบังคับให้ลูกจ้างรับเงินเพียงแค่บางส่วนไม่ได้

ประเด็นที่ 4 หากลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีนายจ้างไม่ชำระค่าสินจ้าง ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ และค่าเสียหาย ควรทำอย่างไร

คำตอบ เมื่อลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับค่าจ้างตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ลูกจ้างสามารถไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ หรือท้องที่ที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ โดยพนักงานตรวจแรงงานจะต้องดำเนินการทำคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างยื่นคำร้อง

สุดท้ายนี้ ไม่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม แต่หากยึดหลักแห่งความเห็นใจกันทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ก็จะทำให้กิจการดำเนินการต่อไปได้ ทำให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยปกติสุขและไม่มีข้อพิพาทให้ปวดหัวครับ

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Facebook: ทนายเจมส์ LK

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลิกจ้างปิดกิจการค่าชดเชยค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างนายจ้างทนายเจมส์คนดังนั่งเขียนกฏหมาย

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09:10 น.