ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ครูรางวัลคุณากร

  สหบาท3 มิ.ย. 2562 05:01 น.
  SHARE

  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเชิดชูการทำงานของครู

  เริ่มในวโรกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 60 พรรษาเมื่อปี 2558

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ขอพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

  พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award (PMCA) มีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัล

  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

  ในปี 2562 ครูที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ คุณากร 2 รางวัล ครูยิ่งคุณ 17 รางวัล และครูขวัญศิษย์ 136 รางวัล

  ครูรางวัลคุณากรจำนวนนั้นคือ ด.ต.คณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ครูหนึ่งร่างแต่หลายวิญญาณ เป็นทั้งครู หมอ ช่าง ภารโรง ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กและชุมชนให้มีชีวิตที่มีคุณภาพ

  ก่อนหน้า เจ้าตัวรับ รางวัลยอดครู ใน “โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2555

  เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่ ด.ต.คณิตบอกไว้ว่า ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มีอุปสรรคปัญหาทั้งความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร ความปลอดภัย และความขัดแย้งในชุมชน

  “แม้จะไม่ใช่ครูมืออาชีพ แต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปั้นแต่งเด็กน้อยในดงป่า ในชุมชน ในมุมเล็กๆที่ห่างไกลความศิวิไลซ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

  ยอดครูว่าถึงอุดมการณ์ตลอดการทำหน้าที่สอนลูกศิษย์กลางถิ่นทุรกันดาร.

  สหบาท

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงศึกษาธิการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูรางวัลคุณากรคณิต ช่างเงินรางวัลยอดครูส่องตำรวจสหบาทการศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้