Thairath Logo
กีฬา

อาร์กติกที่อบอุ่นขึ้นในอนาคตส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต

Share :
line-share-logo

Credit : University of Cape Town

แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) เป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในมหาสมุทร เรียกว่าเป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่สร้างฐานเครือ-ข่ายของอาหาร และสามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อบรรดาสิ่งมีชีวิตอื่นๆในมหาสมุทรอย่างมาก

นักวิจัยอธิบายว่าสาหร่ายทะเลน้ำแข็ง สามารถสังเคราะห์แสงได้เช่นเดียวกับแพลงก์ตอนพืชอื่นๆ แต่ต่างกันตรงที่สาหร่ายทะเลน้ำแข็งนั้นจะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มในช่องแคบๆเล็กๆของน้ำแข็ง ล่าสุด ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ในประเทศแอฟริกาใต้ ได้ทำแบบจำลองสภาพภูมิอากาศคาดการณ์ว่าหิมะและน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกจะเบาบางลง และทำให้ฤดูน้ำแข็งสั้นลงในทุกละติจูดในอนาคต ซึ่งการตอบสนองของสาหร่ายในทะเลน้ำแข็งนั้น มีความซับซ้อนและหลากหลายตั้งแต่เหนือจดใต้และทั่วทั้งภูมิภาค

ที่น่ากังวลคือในอนาคตเมื่อพื้นที่แถบอาร์กติกมีความอบอุ่นขึ้นอันเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะก่อเกิดการลดลงของน้ำแข็งในทะเล นั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำแข็งและเครือข่ายอาหารในแถบอาร์กติกให้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...
แพลงก์ตอนพืชนักวิจัยสาหร่ายทะเลน้ำแข็งอาร์กติกสภาพภูมิอากาศชื่นชีวิตการศึกษา