คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

ธ.ก.ส. ชะลอหนี้เงินต้น 3 ปี เร่งหาจุดอ่อนก่อนหนี้สูญ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 พ.ค. 2562 07:01 น.
SHARE

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยถึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.จัดทำโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรทุกราย ควบคู่กับโครงการขยายเวลาชำระต้นเงินระยะ 3 ปี (2561-2563) เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตร และช่วยลดภาระเกษตรกรที่กู้เงินกับ ธ.ก.ส.ไปเป็นทุน หมุนเวียนทั้งในภาคเกษตร และนำไปใช้เป็นทุนสำหรับการแปรรูป

จากการสำรวจในปี 2561 มีเกษตรกรลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3.3 ล้านราย เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระต้นเงิน 2.91 ล้านราย จำนวนเงิน 889,816 ล้านบาท ส่วนไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 410,000 ราย วงเงิน 100,526 ล้านบาท

“กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระต้นเงิน พนักงาน ธ.ก.ส.ในพื้นที่จะลงไปสำรวจเก็บข้อมูล เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถชำระเงินต้น ซึ่งบางรายสาเหตุอาจเกิดจากต้นทุนการผลิตสูงเกินไปทำให้ประสบปัญหาเสี่ยงขาดทุน การลงทุนไม่คุ้มค่า ขาดความรู้ที่เป็นข้อมูลเรื่องปัจจัยการผลิต ขาดความรู้การตลาด”

สำหรับการฟื้นฟูช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร นายอภิรมย์ บอกว่า พนักงาน ธ.ก.ส.และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ฟื้นฟูอาชีพ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างอาชีพเสริม และเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีต้นแบบเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบโดยเฉพาะในเรื่องกำลังการผลิตที่ต้องสอดคล้องกับความ ต้องการตลาด ฝึกอบรมให้เรียนรู้เรื่องการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะขายผ่านทางออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นตลาดกลุ่มใหม่ ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าชุมชน ยังเปิดโอกาสให้สินค้าสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ

ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สาเหตุที่เกษตรกรขอเข้าโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น จะนำมาเป็นฐานในการขยายปรับตารางการชำระพักหนี้ต้นเงิน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ มิ.ย.2562-มิ.ย.2563.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อภิรมย์ สุขประเสริฐลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกษตรกรต้นทุนการผลิตการแปรรูปชำระหนี้เงินต้นฟื้นฟูอาชีพเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED