ข่าว
100 year

ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาช่วยเมียนมาสร้างฝาย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์29 เม.ย. 2562 10:15 น.
SHARE

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯให้การสนับสนุนประเทศเมียนมาในการสร้างฝายน้ำเหมยขึ้น ที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ที่มีชาวเมืองลิน ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมมาทุกปีร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้าง ซึ่งมุ่งหวังในการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้มีน้ำใช้ตลอดปี ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต ให้มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โดยใช้หลักการพัฒนาแบบศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง และให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน อาทิ การระบุปัญหา ระบุความต้องการ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาด้วยตนเอง

ม.ล.ดิศปนัดดากล่าวอีกว่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลเมียนมา ให้เข้ามาดำเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเมียนมาและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ตั้งแต่โครงการพัฒนาที่บ้านหย่องข่า เมืองสาด รัฐฉาน, อ.เยนันชอง ภาคมะกวย จ.ท่าขี้เหล็กและเมืองสาด รัฐฉาน และปัจจุบัน มี 2 พื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือ หนองตะยา จ.ตองยี และเมืองโก, เมืองลิน, เมืองแฮ จ.ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดิศปนัดดา ดิศกุลมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเมียนมาฝายน้ำเหมยท่าขี้เหล็กสร้างฝาย

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้