ไลฟ์สไตล์
100 year

ภารกิจสหประชาชาติ

สหบาท
3 เม.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

มีเวลาอีกเพียง 7 วันสำหรับผู้สนใจร่วมภารกิจสันติภาพของสหประชาชาติ

หลังจาก พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ เนื่องศรี รอง ผบก.ตท. ปฏิบัติราชการแทน ผบก.ตท. เร่งรัดให้ทุกหน่วยสำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำปี 2562

ข่าวแนะนำ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับของไทยในเวทีประชาคมโลก และยุทธศาสตร์การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติ

ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของข้าราชการตำรวจที่ประสงค์เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ คือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่รวมระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือฝึกอบรม

มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) 500 คะแนนขึ้นไป เช่นเดียวกับทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Word, Excel, Power point)

สามารถขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดาได้ โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

สุขภาพแข็งแรง พร้อมจะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระดับดี โดยจะมีการทดสอบในห้วงเวลาที่กองการต่างประเทศกำหนด ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

กรณีเคยไปปฏิบัติภารกิจสันติภาพแล้วต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องเป็นผู้ไม่เคยถูกส่งตัวกลับ และหากเคยขอจบภารกิจก่อนกำหนด 1 ปี จะไม่มีสิทธิสมัคร

ผู้สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์กองการต่างประเทศ www.fad.go.th  และให้หน่วยส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครมายังกองการต่างประเทศ ผ่าน E-Mail : un.rtp54@gmail.com  เป็นไฟล์ PDF สี อย่างชัดเจน ภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562

หากไม่ส่งภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศิริรัตน์ เนื่องศรีภารกิจสหประชาชาติทักษะภาษาอังกฤษเวทีประชาคมข้าราชการตำรวจส่องตำรวจสหบาทราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 07:34 น.