ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม

  เพลิงพยัคฆ์3 เม.ย. 2562 05:01 น.
  SHARE


  ข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุต้นๆ ของการเสียชีวิต พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 60 คน หรือชั่วโมงละเกือบ 3 คน

  เป็นปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อมกัน ผู้ขับขี่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ดูแลรถให้อยู่ในสภาพดี เพิ่มความระมัดระวังในสิ่งแวดล้อมที่อันตราย ภาครัฐเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างถนน หากทำไปพร้อมๆ กันน่าจะเป็นความหวังลดอันดับความเป็นถนนอันตรายลงได้

  จากรายงานของ องค์กรอนามัยโลก ระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้เสียชีวิตกว่า 24,000 คนในแต่ละปี ความสูญเสียที่เกิดขึ้น 83 เปอร์เซ็นต์เกิดกับกลุ่มคนเดินเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

  คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

  องค์การสหประชาชาติ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2563 กำหนดให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งของตัวเลขเดิม

  เป็นความท้าท้ายประเทศไทย

  90 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจาก “พฤติกรรมคน” ที่ควบคุมได้ยาก สสส.ได้บรรจุแผนจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมด้วยการส่งเสริมการพัฒนานโยบายสาธารณะใหม่ ไม่ว่าจะลดความเร็วขับขี่ในเขตเมือง การเพิ่มโทษผู้ดื่มแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการส่งเสริมให้เกิดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย ยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

  สสส.สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนน รวมถึงเกาะติดและสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การหยุดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ แม้ว่าจะมีโครงสร้างทางถนน ความเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีเพียงใด แต่คนยังไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ยังไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง และเพื่อนร่วมทาง ยากที่จะหยุดอุบัติเหตุได้

  การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เป็นถนนที่ปลอดภัย เชื่อว่า จะทำให้พฤติกรรมของคนที่ใช้ถนนค่อยๆเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การใช้เครื่องมือช่วยเหลือด้านความปลอดภัย กล้องตรวจวัดความเร็ว และป้ายแสดงอัตราความเร็วแบบเรียลไทม์

  ทำให้ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนปรับเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมปลอดภัยได้

  เปลี่ยนตัวเองเพื่อความปลอดภัยทางถนน.

  “เพลิงพยัคฆ์”
  pluengpayak@thairath.co.th 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สสส.อุบัติเหตุทางถนนลดอุบัติเหตุองค์กรอนามัยโลกองค์การสหประชาชาติเลขที่1 วิภาวดีฯเพลิงพยัคฆ์

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้