พม.สำรวจคนไร้บ้าน

Share :
line-share-logo

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 9 องค์กร เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้านว่า พม. และภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน โดยสร้างศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้านใน 3 เมืองใหญ่คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น ดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน 698 ราย ใช้งบประมาณ 118 ล้านบาท แต่ยังมีกลุ่มคนไร้บ้านอีกจำนวนมาก ดังนั้น ความร่วมมือของ 9 องค์กรในการสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โดยมีเป้าหมายสำรวจในพื้นที่ 70 เขตเทศบาล 45 จังหวัด ภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้.

อ่านเพิ่มเติม...