ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สวทช.จัด “แนค 2562” ชู 10 เทคโนฯ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 มี.ค. 2562 09:01 น.
  SHARE

  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference : NAC 2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อตอบโจทย์ประเทศในการนำ วทน.มาใช้ในทุกภาคส่วน ไฮไลต์ของปีนี้คือ เรื่องของนวัตกรรมที่มุ่งตอบโจทย์อนาคต รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเรื่องของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม 6 ด้านตามแนวเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ 1.เศรษฐกิจชีวภาพ 2.เศรษฐกิจหมุนเวียน 3.เศรษฐกิจสีเขียว 4.เศรษฐกิจอัจฉริยะ 5.เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ และ 6.เศรษฐกิจผู้สูงวัย

  ผอ.สวทช.กล่าวต่อว่า สวทช.จึงมีการปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นงานวิจัยใน 10 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจแนวใหม่ ประกอบด้วย 1.สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น สารประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรม 2.สารสกัดที่จะนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง 3.ยาแบบใหม่ที่ใช้กระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ 4.การทำวิจัยการแพทย์แบบแม่นยำ ที่จะนำไปสู่การตั้งคลังข้อมูลพันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีนาโนในการตรวจและรักษา 5.งานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่ใช้กับอุปกรณ์ช่วยการผ่าตัด หรือชิ้นส่วนทดแทนอวัยวะต่างๆ 6.อาหารและอาหารสัตว์ 7.เกษตรแม่นยำ 8.การเชื่อมต่อและการขนส่ง รวมถึงต้นแบบชิ้นส่วนรถไฟฟ้ารางเบา 9.พลังงาน และ 10.Dual-use defense เช่น การพัฒนาเครื่องแจมมอร์สำหรับโดรน และเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด หรือสารเสพติดต่างๆ เป็นต้น

  ทั้งนี้ งานจัดระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค.นี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดย สวทช. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 25 มี.ค.นี้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สวทช.งานประชุมวิชาการประชุมวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีณรงค์ ศิริเลิศวรกุลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติการศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้