ไลฟ์สไตล์
100 year

ภาคปชช.จี้ รบ.ออกมาตรการเชิงรุก จัดระเบียบงานบวช ต้องปลอดน้ำเมา

ไทยรัฐออนไลน์
4 มี.ค. 2562 17:41 น.
SHARE

ภาคปชช.จี้รัฐบาล ออกมาตรการเชิงรุก จัดระเบียบงานบวช งานบุญปลอดน้ำเมา เร่งทำข้อตกลงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนุนมติมหาเถรสมาคม วอน ชุมชนปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรม ถอนน้ำเมาจากงานบุญเด็ดขาด...

วันที่ 4 มี.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พร้อมด้วย เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษากว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และยื่นข้อเสนอเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหางานบวชที่มีการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้มีการแต่งกายแสดงละครเพื่อสะท้อนปัญหางานบวชงานบุญที่มีเหล้าด้วย ทั้งนี้ นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นผู้มารับเรื่องแทน

ข่าวแนะนำ

เภสัชกรสงกรานต์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์แห่นาคงานบวชวัดสิงห์ มีการทำร้าย ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ขณะกำลังสอบ GAT/PAT เพราะไม่พอใจที่ทางวัดและโรงเรียนขอความร่วมมือลดเสียงดังจากเครื่องเสียงขบวนแห่นาค ซึ่งปัจจัยสำคัญเพราะมีการดื่มสุราทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจ จนเป็นเหตุสะเทือนใจ สร้างความเสื่อมเสียร้ายแรงต่อพุทธศาสนาและศรัทธาชาวพุทธ อีกทั้งเครือข่ายฯ เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในพื้นที่อื่นๆ อีก รวมทั้งเป็นห่วงศรัทธาของชาวพุทธเมื่อจะจัดงานบวช งานบุญ จะไปให้ความสำคัญมหรสพ จัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ มีขบวนแห่นาคที่เสียงดัง จัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มุ่งเน้นไปในทางบันเทิงสนุกสนาน ซึ่งไม่ใช่แก่นหรือหัวใจสำคัญของการบวช หรืองานบุญ ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

เภสัชกรสงกรานต์ กล่าวว่า ทั้งนี้ มหาเถรสมาคมได้มีการประชุมวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา เน้นย้ำระเบียบว่าด้วยการจัดงานในวัด เครือข่ายฯ จึงขอสนับสนุนมติดังกล่าว และทางฝ่ายบ้านเมืองควรเร่งดำเนินการเพื่อหนุนเสริมงานของคณะสงฆ์ โดยเครือข่ายฯ มีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1.ในระดับประเทศ ขอให้ท่านได้ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม ระดมพลังประกาศนโยบายส่งเสริมค่านิยมแบบอย่างที่ดีโดยงดการจัดเลี้ยง ดื่มแอลกอฮอล์ในงานบวช งานบุญ รวมทั้งรูปแบบพิธีกรรม งานรื่นเริงต่างๆ ให้เหมาะสมกับมติมหาเถรสมาคม

2.ในระดับพื้นที่ ขอให้ฝ่ายราชการโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย และชุมชนในพื้นที่ช่วยประสานกับผู้บริหารคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด หรืออำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้มีการหารือประชุมให้เป็นมติร่วมกันในการจัดงานบวชและงานบุญที่เน้นแก่นแท้ งดการจัดเลี้ยง และการดื่มแอลกอฮอล์

3.สนับสนุนยกย่องเจ้าภาพที่จัดงานบวชไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีรถแห่ขบวนบวชนาคเสียงดัง เป็นการบวชแบบเรียบง่าย ประหยัด 4.สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่กำหนดให้วัดเป็นสถานที่ ห้ามดื่ม ห้ามขาย อย่างจริงจัง 5.ขอเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังมิให้มีการกระทำการที่เสื่อมเสีย ทำลายเจตนารมณ์พุทธศาสนา รวมถึงการทำผิดกฎหมายในงานบวชงานบุญ หากพบเหตุให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานสาธารณสุข ตลอดจนสำนักงานพระพุทธศาสนา

ขณะที่ พระครูสุมณฑธรรมธาดา คณะกรรมการดำเนินงาน เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม กล่าวว่า ขอสนับสนุนมติของมหาเถรสมาคมทั้ง 7 ข้อห้ามในวัดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2537 กว่า 20 ปีแล้ว ในทางปฏิบัติยังอ่อนแออยู่มาก ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติตาม อย่าให้ต้องนำกฎระเบียบออกมาย้ำทุกปี เพราะแนวทางการจัดงานบุญงานบวชไม่ควรมีเหล้าอบายมุขของมึนเมาเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรเป็นบุญที่บริสุทธิ์ และอยู่ในบวร บ้าน วัด โรงเรียน 3 เสาหลักที่คอยหล่อหลอมคนในสังคม

“ระเบียบต่างๆ จะสำเร็จได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ทั้งพระสงฆ์ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติ ต้องช่วยกันลบค่านิยมบวชแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่าให้มองเป็นเรื่องปกติ แยกโทษแยกบุญแยกบาปให้ออก เราต้องช่วยกันรักษาศิลรักษากฎหมายและวัฒนธรรมที่ดี อย่าให้อะไรที่เสื่อมถอยตกไปถึงลูกหลาน ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่างานบุญเปื้อนบาปไม่มีทางจะเข้าถึงบุญ และสุ่มเสี่ยงต่อความผิดตามกฎหมาย สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งมีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง มันไม่คุ้มกันเลย ยิ่งงานไหนเกิดความสูญเสียขึ้นเจ้าของงานก็คงทุกข์ใจไม่น้อย ซ้ำยังเป็นการบั่นทอนกัดกร่อนพุทธศาสนาอีกด้วย จึงอยากให้ชุมชน ชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ร่วมกันทำบุญด้วยสติ เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริง” พระครูสุมณฑธรรมธาดา กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคล.จัดระเบียบงานบวชงานบุญปลอดน้ำเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 23:09 น.