ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สนช.ผ่านฉลุยวาระ 3 ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 มี.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติในวาระที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 126 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ซึ่งเดิม สนช.จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.รวม 10 ฉบับในวาระ 2-3 วันที่ 6 มี.ค. แต่เนื่องจากมีการถอนวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ...จึงเลื่อนการพิจารณากฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และมีเวลาไม่มากจึงสามารถพิจารณาเพียง 2 ฉบับที่เป็น พ.ร.บ.สำคัญที่สุด ส่วนที่เหลืออีก 8 ฉบับจะพิจารณาในวันที่ 5 มี.ค.นี้

  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศจัดตั้งกระทรวงเรียบร้อยแล้ว เพราะผ่านวาระ 3 แต่ยังทำงานไม่ได้ เพราะต้องรอ พ.ร.บ.ประกอบ ซึ่งที่เหลืออีก 8 ฉบับนั้น เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาเพราะถ้าจะมีการค้าน ต้องค้านตั้งแต่ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว ส่วนของโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะมีเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงเท่านั้น ไม่มีกรมอื่นๆ เพราะต้องการให้กระทรวงนี้เป็นกระทรวงแบบใหม่ คิดการทำงานใหม่ ไม่เป็นระบบราชการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จะมารวมกันในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้ ประสานเชื่อมโยงงบประมาณ โดยผู้บริหารระดับสูง ได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีผู้บริหารระดับ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง และซี 10 จำนวน 2 ตำแหน่ง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงการอุดมศึกษากระทรวงใหม่ตั้งกระทรวงจัดตั้งกระทรวงใหม่มติ สนช.อุดม คชินทรสภานิติบัญญัติแห่งชาติการศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้