ไลฟ์สไตล์
100 year

จากเหตุไฟไหม้ 80 ล้านฯ ธาตุแท้มนุษย์ผู้ประเสริฐ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 มี.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

สังคมเราทุกวันนี้มักได้พบเห็นคนที่ถูกเรียกว่า “หัวร้อน” มากขึ้น พฤติกรรมมีผลกระทบต่อส่วนรวม กลายเป็นคดีความขึ้นโรงพัก...ขึ้นศาลรายแล้วรายเล่า กรณีแล้วกรณีเล่า

จนยากที่จะเยียวยารักษากันได้แล้ว เพราะเป็น “ความเห็นแก่ตัว” ของคนเรา

ข่าวแนะนำ

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ประธานมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ กทม. บอกว่า การไม่ยอมเสียสละเพื่อคนอื่น แม้แต่น้อยนิดบ้าง การไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันบ้าง มองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเป็นที่ตั้ง จึงกลายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่อาศัย ขาดความสงบ ขาดความสุข ขาดคนที่มีน้ำใจงามไปอย่างน่าใจหาย

แต่...สังคมไทยเรายังไม่สิ้นคนดี ยังพอจะมีให้พบเห็นและชื่นชมอยู่บ้าง ดังกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี่เองเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมและเอาเป็น “ตัวอย่าง”

“การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การรู้จักให้โอกาสให้อภัย การรู้จักเสียสละแก่คนที่ด้อยโอกาสกว่าตนเอง นับว่าเป็นคุณธรรมที่สูงส่งที่ทุกคนล้วนต้องการในยุคสมัยนี้ เด็ก...เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของเราได้ถูกปลูกฝังคุณธรรมคือความงามภายในหรือความงามทางจิตใจให้เรียนรู้...รับรู้มาโดยตลอด”

พอเด็กหันหน้าเข้าสถานศึกษาก็ฝึกให้พวกเขาได้รู้จักการไหว้ การอ่อนน้อมถ่อมตัว การแต่งกายให้ถูกกับระเบียบ จัดความเป็นระเบียบทั้งภายในจิตใจและความสะอาดสวยงามภายนอก พอเข้าห้องเรียนก็ถูกปลูกฝังทางด้านคุณธรรม เพื่อให้พวกเขาได้รู้จักหลักธรรมคำสอนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติในวันข้างหน้า

รวมทั้งขณะอยู่ภายในสถานศึกษาซึ่งจะต้องใช้กับเพื่อนๆ ร่วมห้องเรียน...ร่วมสถาบันการศึกษา ทว่า...ใครเล่าจะน้อมนำและใส่ใจนำไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้น

จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไปที่จะมองเห็นคุณค่าและสำนึกในความ “ใฝ่ดี” คนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้พร่ำสอนศิษย์ล้วนแต่ต้องการให้ “ศิษย์” เป็นคนดี...ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประสบความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงานกันทุกคน

มนุษย์คือผู้ประเสริฐ” เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม เป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน เราจึงมายกสถานะของตนเองด้วยตัวเราเอง ไม่ว่าเราจะไปแห่งหนตำบลใดก็อยากจะพบเห็นแต่ผู้ประเสริฐ เพราะผู้ประเสริฐย่อมคุ้มครองให้เราปลอดภัย ให้เราประสบความสำเร็จให้เราได้รับแต่ความสุข

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราพบเห็นพระสงฆ์ที่ห่มผ้าเหลืองก็มองไป ถึงบุญกุศลหรือคุณงามความดีทันที เราไปวัดก็เพื่อจะไปทำบุญ ทำเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีต่อตัวเรา...ครอบครัวของเรา เรานิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญที่บ้าน...สถานที่ทำงานก็เพื่อความสุขความเจริญของธุรกิจ ความร่มเย็นเป็นสุขของผู้ร่วมงาน

เรียกอย่างชาวบ้านก็คือ “เพื่อความเป็นสิริมงคล” นั่นเอง ดังนั้น... “ผู้ประเสริฐ” ในสายตาชาวพุทธเบื้องต้นคือ “พระรัตนตรัย” อันประกอบด้วย...พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

แต่...ได้มีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เมื่อเกิดไฟไหม้ร้านเฟอร์นิเจอร์จำนวนหลายคูหาภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงริมถนนแห่งหนึ่งในภาคใต้ สิ่งของได้ถูกไฟไหม้วอดวายไปทั้งหมด ประเมินความเสียหายในครั้งนี้อยู่ที่ราวๆ 80 ล้านบาท ซึ่งเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ของธุรกิจที่เคยดำเนินการมา

สาเหตุที่เกิดมีชายคนหนึ่งขับรถส่วนตัวบนท้องถนนในขณะที่ดื่มสุรามาเกิดเสียหลักพุ่งชนร้านจนไฟไหม้ทรัพย์สินเสียหายมากมาย เมื่อผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุมาพบกันเพื่อจะตกลงกัน ผู้ก่อเหตุก็ได้นำเอาพวงมาลัยพร้อมด้วยบิดามารดาเพื่อขอขมาโทษ...ยอมรับผิด พร้อมกับบอกว่าครอบครัวของเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะจ่ายให้

...รวมถึงร้องไห้ อ้อนวอนจนน่าเห็นใจ

ภาพที่ทุกคนคาดฝันว่าน่าจะเป็นกลับกลายเป็น “คนละเรื่อง” กันเลย เมื่อผู้เสียหายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัว ไม่ให้ผู้ก่อเหตุนั่งลงขอขมา และคำพูดที่ออกมาจากผู้เสียหายมีว่า...

“เราอยู่ในโลกใบเดียวกันก็เหมือนอยู่บ้านเดียวกัน ได้ให้อภัยตั้งแต่วันแรกแล้ว ไม่เคยถือโทษโกรธแค้น ความผิดพลาดทั้งหมดก็ได้เกิดขึ้นมาแล้ว มาหาวิธีแก้กันต่อไป”

นี่คือมนุษย์ผู้ประเสริฐที่สุดอีกท่านหนึ่งของสังคมไทย บ้านเมืองไทย...ประเทศไทย

พระมหาสมัย ย้ำว่า บุคคลคนนั้นถูกเรียกว่า “บัง” นั่นหมายถึงว่าเป็นพี่น้องที่นับถือ “ศาสนาอิสลาม” นี่คือความเป็นมนุษย์ จะนับถือศาสนาใดก็คือคนไทย เป็นเพื่อนร่วมชาติ ร่วมโลกเดียวกัน ที่ควรนับถือและยกย่อง

จึงอยากจะให้ “ตัวอย่างที่ดี” เกิดขึ้นกับคนไทย สังคมไทยและโลกใบนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วสังคมเราก็จะน่าอยู่จริงๆ

“ความคิด” และ “คำพูด” ของคนเราจะมีความสวยงามเพียงใดก็ตาม ถ้าขาดซึ่งการกระทำเสียแล้วก็คงไม่มีคุณค่า...ไม่มีประโยชน์อันใด การกระทำเท่านั้นจะเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนของมนุษย์

เราเคยพบเห็นคนที่มีพฤติกรรมตามคำโบราณที่ว่า “ปากว่าตาขยิบ” หรือ “หน้าไหว้หลังหลอก” มาแล้วมากมาย แต่...คนที่จะเสียสละ มีความจริงใจต่อคนอื่นด้วยความสุจริตใจนั้นหายากขึ้นทุกที

เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งมาที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักอ้างว่าตนเองเป็น “คนถูก” ส่วนคู่กรณีเป็นคนผิด เป็นการป้องกันตนเองไม่ให้เป็นฝ่ายเสียเปรียบเอาไว้ก่อน

การกระทำของคนเราได้เกิดขึ้นทั้งสามทาง...ทางกาย ทางวาจา ทางใจ

เมื่อใจคิดออกมา วาจาก็จะติดตามมา การกระทำทางกายก็จะติดตามมา เมื่ออาการทั้งสามส่วนประกอบกันแล้วจึงเกิด “กรรม คือ การกระทำ” ทั้งด้าน “ดี”...ด้าน “ชั่ว” กระทำกรรมดีก็ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น กระทำกรรมชั่วก็ย่อมก่อให้เกิดโทษแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น

คำโบราณที่ว่า “ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว” ก็ยังใช้ได้ในปัจจุบัน

ถึงตรงนี้หากเป็นไปได้อยากจะขอให้พี่น้อง “คนไทย” ทุกคนได้นำเอาการกระทำของ “โยมบัง” พ่อค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ทรัพย์สินเสียหายมากมายมหาศาลนี้มาเป็น “ตัวอย่างที่ดี” และ “แม่แบบที่ดี”

สังคมไทยจะมีความสงบ ความสุข ความร่มเย็น การอยู่ร่วมกันของ “เพื่อนร่วมโลก”...“เพื่อนร่วมชาติ” จะได้เกิดขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

“ขอจงเสียสละ ขอจงให้อภัย ขอจงให้โอกาส ขอจงระลึกอยู่เสมอว่าทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนต้องการความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้น ความสุขจะต้องเกิดขึ้นจากภายในตัวเรา ความสงบจะต้องเกิดขึ้นจากภายในตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วค่อยๆขยายไปถึงเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้าง”

เราทุกคนจงมาช่วยกันสร้าง “ความสงบ” และ “ความสุข” ให้เกิดขึ้น...

“มนุษย์คือผู้ประเสริฐ” ขอให้เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้คนในสังคมไทย จงนำเอาการกระทำของ “โยมบัง” ท่านนี้มาเป็นบรรทัดฐาน เป็นตัวอย่างที่ดี

โลกนี้จะน่าอยู่ และ...มีความสงบสุข

ความเสียหายทางทรัพย์สินเป็นของภายนอก แต่ความเป็นมนุษย์ความเป็นผู้ประเสริฐยังมีให้โลกได้ชื่นชม ขอให้สังคมไทยได้มี “คนดี” เช่นนี้ต่อไปและมากยิ่งๆขึ้นไปเทอญ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นแก่ตัวหัวร้อนสังคมไทยมนุษย์ร้านเฟอร์นิเจอร์สกู๊ปหน้า1ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 18:39 น.