กีฬา
100 year

บสก.8 กลุ่ม 2 จัดสัมมนาบทบาทสื่อภายใต้อิทธิพลโซเชียลมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์25 ก.พ. 2562 16:50 น.
SHARE

(ภาพจากซ้ายไปขวา : นางสาวเทียนวรรณ ชิรเวทย์ 2.นางสาวมาลีรัตน์ เพชรสร้าง 3.นางสาวปนัดดา สร้อยศรี 4.นางสาวเสาวนีย์ สันทบ 5.นางสาวกชพรรณ สุขสุจิตร์ 6.พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล 7.ว่าที่ ร.ต.ชาตรี อัจฉริยบดี 8.ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 9.นายรณชัย แก้วดู 10.นายพายัพ วงษ์ปัน 11.นายเกรียงไกร ป้องกันภัย 12.นายวีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร)

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 2 จัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ บทบาท “สื่อ” ภายใต้อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

บสก.8 ศึกษาดูงานไทยรัฐกรุ๊ป

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ-ไทยรัฐทีวี ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มี นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายเนติพิกัติ ตังคไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ ไทยรัฐทีวี และ นายวรวรรธน์ ขุนทอง บรรณาธิการข่าวหน้า 1 ไทยรัฐทีวี ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บสก.รุ่นที่ 8บทบาทของสื่อสื่อสารมวลชนบทบาทสื่อภายใต้อิทธิพลโซเชียลมีเดียสื่อโซเชียลมีเดียข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED