ข่าว
100 year

ตำราตำรวจอาเซียน

สหบาท16 ม.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

ทีมงานวิจัยที่ลงลึกรายละเอียดของตำรวจประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน

พบความเหมือนและแตกต่างในหลายประเทศเป็น “แบบเรียน” บริหารจัดการงานตำรวจของไทย

โครงสร้างองค์กรตำรวจของประเทศอาเซียนมีรูปแบบทั้งที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมา ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา

ขึ้นตรงหัวหน้าฝ่ายบริหาร คือ ประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย และไทย

ส่วนลาวและเวียดนาม องค์กรตำรวจมีฐานะเป็นกระทรวง

การจัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในแบ่งออกเป็นหน่วยงานด้านบริหาร หน่วยปฏิบัติงานพื้นที่และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติในด้านกำลังพลมีความแตกต่างกันตามขนาดของประเทศ

บางประเทศมีกำลังพลทางเลือกที่เสริมการปฏิบัติของตำรวจหลัก เช่น กองกำลังบริการแห่งชาติสิงคโปร์จากชายชาวสิงคโปร์ทุกคนที่ต้องรับราชการเป็นเวลา 2 ปี หรือตำรวจผู้ช่วยในมาเลเซีย

ระบบการผลิตและฝึกอบรมบางประเทศมีสถานศึกษาของตำรวจที่ให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ ขณะที่บางประเทศเป็นสถาบันการฝึกอบรมอย่าง เมียนมา มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น ศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนอินโดนีเซีย

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย หัวหน้าโครงการ และ พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร ร่วมกับคณะผู้วิจัยใช้เวลา 4 ปี รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำเป็นหนังสือชุด 11 เล่ม ภายใต้ชื่อ “การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน”

ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อทบทวนกระบวนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ให้รอบคอบอีกครั้ง

เปิดโอกาสรับฟังข้อมูลรอบด้านเปรียบเทียบการบริหารจัดการของตำรวจสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ “ผ่าตัด” โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นตำราตำรวจสากลครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตำราตำรวจผ่าตัดประยุทธ์ จันทร์โอชาส่องตำรวจสหบาทราชการ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้