กสศ.ขยายเวลา ส่งชื่อนร.ยากจนพิเศษ รับเงินอุดหนุนไม่ทัน ถึง 11 ม.ค.

ข่าว

  กสศ.ขยายเวลา ส่งชื่อนร.ยากจนพิเศษ รับเงินอุดหนุนไม่ทัน ถึง 11 ม.ค.

  ไทยรัฐออนไลน์

  7 ม.ค. 2562 12:11 น.

  นายกฯ ชู กสศ.แก้เหลื่อมล้ำ ช่วย นร.ยากจนพิเศษ รอบแรก 4 แสนราย ใช้ระบบไอซี ติดตามผลเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ด้าน กสศ.เปิดระบบให้ ร.ร.ที่ส่งรายชื่อนร.ยากจนพิเศษไม่ทันในรอบแรก ถึง 11 ม.ค.

  วันที่ 7 ม.ค. นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอนหนึ่งว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่งผลร้ายต่อพัฒนาการของประเทศมายาวนานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งหนึ่งในต้นตอของปัญหาของความเหลื่อมล้ำของไทยก็ คือ การศึกษา รัฐบาลนี้ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และผู้สนับสนุนจากหลายฝ่าย เร่งดำเนินการให้มีกองทุน กสศ.เพื่อจะดูแลและส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาในหลายมิติ เช่น ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ล่าสุด ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ เรียกว่า ไอ-ซี (iSEE) ที่เป็นระบบรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อช่วยให้ผู้ทำนโยบายมองเห็นสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อไม่ให้มีเยาวชนคนใดถูกทอดทิ้ง โดยสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ และจำนวนนักเรียนยากจนพิเศษได้ตลอดเวลา รวมทั้งข้อมูลของสถานศึกษาทั้ง 30,000 แห่ง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด สถานศึกษา ไปจนถึงระดับผู้เรียน ซึ่งต่อไปจะเชื่อมโยงกับข้อมูลของโครงการลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  นายสุภกร กล่าวต่อไปว่า นายกรัฐมนตรี ยังได้บอกว่า กสศ. และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เริ่มดำเนินงานเรื่องนี้แล้วในปีการศึกษา 2561 โดยหลังการเปิดระบบเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีนักเรียนยากจนพิเศษทั้งสิ้นกว่า 4 แสนราย ทั้งนี้ จะมีระบบติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน ผ่านแอปพลิเคชัน CCT ที่กำหนดไว้ว่า นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวต้องมีอัตราการมาเรียนเกินกว่าร้อยละ 80 ตลอดปีการศึกษา ซึ่งครูจะสามารถแจ้งนักเรียนที่ขาดเรียนในแต่ละวัน รวมทั้งจะมีการติดตามผลการเรียนตลอดจนน้ำหนักและส่วนสูงของเด็ก เพื่อดูแลให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยสามารถทำงานในทุกขั้นตอนบนแอปพลิเคชันไม่ได้ใช้กระดาษ (Paperless)

  นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศยังถือว่า ทำได้ไม่มากเท่าที่เราคาดหวัง ส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณที่ลงไปสนับสนุนไม่ตรงจุดอย่างที่ควรจะเป็น ทำให้ยังมีความเหลื่อมล้ำให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ระบบ iSEE นี้ ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงกับความต้องการของเยาวชนของชาติแต่ละรายได้ อีกทั้งยังมีเงื่อนไขที่นักเรียนต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือด้วย ต้องขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกันพลิกโฉมการบริหารจัดการระบบการศึกษาของประเทศ และขอให้ กสศ. กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและครูในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนักเรียนเหล่านี้ด้วย

  ทั้งนี้ นายสุภกร ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ว่า หลังจากที่ กสศ. ได้รับรายชื่อนักเรียนยากจนพิเศษจำนวน 4 แสนคน พร้อมทั้งข้อมูลบัญชีธนาคารของโรงเรียนและผู้ปกครองที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง จากคณะกรรมการสถานศึกษาระหว่าง วันที่ 17-21 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา ล่าสุด ณ วันที่ 5 ม.ค.2562 กสศ. ได้ทยอยโอนเงินอุดหนุนไปยังโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษที่ส่งข้อมูลเข้ามาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นงบประมาณจำนวนราว 382 ล้านบาท ครอบคลุมโรงเรียนมากกว่า 16,000 แห่ง และนักเรียนยากจนพิเศษมากกว่า 360,000 คน ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพบว่ายังมีข้อมูลของนักเรียนยากจนพิเศษอีกประมาณ 70,000 คน ในสถานศึกษาอีกราว 6,000 แห่ง ที่ข้อมูลเลขบัญชีและชื่อบัญชียังไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูลของธนาคาร เช่น ไม่พบเลขบัญชีหรือชื่อบัญชีในฐานข้อมูลของธนาคาร เลขที่บัญชีกับชื่อเจ้าของบัญชีไม่ตรงกัน มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล เป็นต้น

  กสศ.ขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลที่ยังผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนเพื่อแก้ไข ดังเช่นข้อมูลของนักเรียนส่วนใหญ่ที่กำลังได้รับโอนเงินอุดหนุนอยู่ในขณะนี้ จากนั้น กสศ.จึงจะสามารถโอนเงินให้อย่างถูกต้อง

  นายสุภกร กล่าวอีกว่า ในส่วนสถานศึกษาอีก 7,070 แห่งที่ สพฐ. และ กสศ. ได้ประกาศรายชื่อผ่านทาง ‭https://cct.thaieduforall.org‬ และผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไปแล้วว่า ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้าเมื่อวันที่ 17-21 ธ.ค. 2561 ยังมิได้แจ้งข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแก่ กสศ. ทำให้นักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนกลุ่มดังกล่าว อาจเสียโอกาสได้รับการช่วยเหลือ กสศ.ใคร่ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งข้อมูลเหล่านี้ เข้าไปให้เรียบร้อยก่อนโดยเร็ว

  โดย กสศ. จะเปิดระบบให้โรงเรียนบันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ (นร.05) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วได้อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 7-11 ม.ค. 2562 และเมื่อบันทึกข้อมูล นร.05 แล้วเสร็จ สถานศึกษาจะสามารถบันทึกข้อมูล 04 ของนักเรียนยากจนพิเศษให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค. 2562 นี้ สถานศึกษาที่ดำเนินการได้ทันเวลาจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนภายในเดือน ก.พ. 2562 นี้ ส่วนสถานศึกษาที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทันในช่วงเวลาดังกล่าว จะทำให้นักเรียนเสียสิทธิ์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษในปีการศึกษา 2561

  อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ทาง กสศ. เปิดสายด่วนบริการข้อมูลให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน รวมถึงปัญหาเชิงเทคนิคในการใช้ระบบต่างๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทร. ‭02-079-5475‬ กด 1 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ Facebook : ‭www.facebook.com/cctthailand‬‬‬‬‬‬‬

  “กสศ.ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และที่สำคัญคือคุณครู ที่สละเวลาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยกัน ปลายทางเราจะเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอย่างยั่งยืน” นายสุภกร กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กสศ.นร.ยากจนพิเศษรับเงินอุดหนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาiSEEกองทุน

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15:46 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์