ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม รับมือยังไง

ข่าว

  ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม รับมือยังไง

  ทนายเจมส์

  3 ม.ค. 2562 10:27 น.

  สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจและลูกจ้างควรจะรู้ถึงสิทธิของตนเอง เมื่อถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสูงสุดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มีเจตนามุ่งหมายจะคุ้มครองแรงงานหรือลูกจ้าง เนื่องจากถือว่าลูกจ้างเป็นผู้ที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่านายจ้าง

  เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างจะต้องรับผิดชำระค่าชดเชย ดังนี้

  1. ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วันหรือ 60 วันแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การบอกกล่าวล่วงหน้านั้น ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างทดลองงานด้วย

  2. ค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงาน ดังนี้
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปน้ี

  (1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

  (2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

  (3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน

  (4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน

  (5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

  3. ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติ

  จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 การพิจารณาคดีในกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างผู้นั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลแรงงานกำหนดจำนวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้ให้แทนโดยให้ศาลคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้างและเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา

  นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหรือนายจ้างที่มีสวัสดิการอื่นๆ เช่น สิทธิประกันสังคม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น เมื่อลูกจ้างถูกนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างควรรีบไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อจะได้รับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม

  สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างมีหน้าที่คำนวณและให้จ่ายรวมทั้งหมดในคราวเดียว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ นายจ้างหรือเจ้าหนี้จึงไม่สามารถหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิก เพื่อชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายได้ และไม่สามารถยึดหน่วงเงินกองทุนไว้ได้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาตรา 24 กำหนดว่าสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกจ้างปฏิบัติผิดระเบียบของบริษัทหรือทุจริตทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย นายจ้างต้องใช้สิทธิทางศาลเท่านั้น จะหักหนี้ หักค่าเสียหาย หรือจะใช้สิทธิยึดหน่วงรายได้ เงินชดเชย หรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง ไม่ได้

  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ลูกจ้างสามารถร้องเรียนไปยังพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ หรือใช้สิทธิทางศาลได้ โดยไม่ต้องใช้ทนายความ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เลิกจ้างสัญญาจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคนดังนั่งเขียนทนายเจมส์กฏหมาย

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 15:04 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์