สวดมนต์ข้ามปีส่งความสุข จาก "พุทธภูมิ" สู่ "สุวรรณภูมิ"

ข่าว

  สวดมนต์ข้ามปีส่งความสุข จาก "พุทธภูมิ" สู่ "สุวรรณภูมิ"

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  3 ม.ค. 2562 05:01 น.

  “วันนี้มาร่วมงานในเวลาของการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือการสวดมนต์ข้ามปี หรือนำพาพวกเรานั้นเข้ามาสู่บรรยากาศของการเริ่มต้นชีวิตที่จะมีต่อไปในปีใหม่

  ท่านสาธุชนทั้งหลาย เรามาคำนึงถึงชีวิตของเราเอง เมื่อมีความเป็นอยู่ในปีถัดไป ก็ย่อมมีความสุขบ้าง ทุกข์บ้าง แต่เรามีกาลเวลาที่จะเปลี่ยนจากความทุกข์ให้เป็นความสุขได้ และเรากำหนดให้วันปีใหม่เป็นวันกำหนด

  ฉะนั้นในโอกาศแห่งความเป็นมงคลนี้ จึงขอนำพรจากแดนพุทธภูมิ จากสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน กับทั้งสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุด คือวัดเชตวันมหาวิหาร

  ขอนำพรอันเป็นสิริมงคล เป็นมิ่งขวัญจากแดนพระพุทธองค์ มอบฝากให้ท่านทั้งหลาย จงประสบกับความสุข ความเจริญ มีการดำรงชีวิตที่ดีงาม ผ่านทุกข์โศก โรคภัย สู่ความสุขกาย สบายใจ ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ทุกท่านเทอญ”

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล.
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล.
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล นำคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในมหาเจดีย์พุทธคยา.
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล นำคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในมหาเจดีย์พุทธคยา.

  สัมโมทนียกถาจาก พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยอินเดีย เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย อำนวยอวยพรอันเป็นมงคลยิ่ง ส่งตรงจากแผ่นดินพุทธภูมิ มายังชาวพุทธไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ช่วงคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  ทั้งนี้ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตไทย พระธรรมโพธิวงศ์ ได้มอบหมายให้วัดไทยทุกวัดบนแผ่นดินของพระพุทธองค์ทั่วประเทศอินเดีย และเนปาล ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

  โดยทุกวัดเริ่มสวดตั้งแต่เวลา 22.20 น.ของอินเดีย ซึ่งจะตรงกับเวลาของประเทศไทย 23.50 น.สวดต่อเนื่องข้ามปี 2561 ไปจนย่างก้าว เข้าสู่ปี 2562 เพื่อส่งความสุขมาสู่พี่น้องชาวไทย

  จากนั้นในเวลา 23.50 น. ของอินเดีย ได้มีการสวดมนต์อีกครั้งจนย่างเข้าสู่ปีใหม่ของอินเดียเช่นกัน เพื่อส่งความสุขแก่ชาวอินเดียทั้งมวล และชาวพุทธทั่วโลก รวมถึงชาวไทยที่มาแสวงบุญ

  พระครูวรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย จัดพิธีสวดมนต์บนแผ่นดินปรินิพพาน.
  พระครูวรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย จัดพิธีสวดมนต์บนแผ่นดินปรินิพพาน.
  คณะสงฆ์ไทยและชาวไทย ไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี “ส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2 แผ่นดิน” จากดินแดนพุทธภูมิ สู่สุวรรณภูมิ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์.
  คณะสงฆ์ไทยและชาวไทย ไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี “ส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2 แผ่นดิน” จากดินแดนพุทธภูมิ สู่สุวรรณภูมิ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์.

  การประกอบพิธีดังกล่าวถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่ง จากการดำเนินการของพระธรรมทูตไทยบนแผ่นดินพุทธภูมิ นอกจากการสวดมนต์แล้ว ยังมีพิธีต่างๆอีกมากมายตั้งแต่ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.ถึงวันที่ 1 ม.ค.

  อาทิ ที่ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร แผ่นดินแห่งการตรัสรู้ โดย พระธรรมโพธิวงศ์ เป็นประธานนำพระสงฆ์นานาชาติ และพระสงฆ์ธรรมยาตรา (พระธุดงค์) 108 รูปจากประเทศไทยที่จะออกเดินเท้าธุดงค์กว่า 2,000 กิโลเมตร ไปยังทั้ง 4 สังเวชนียสถาน ร่วมกันสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในมหาเจดีย์พุทธคยา

  เป็นการสวดมนต์ในบทที่สำคัญอาทิ บทอิติปิโส บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และสวดมนต์บทพิเศษ รวมถึงพิธีสวดนพเคราะห์ พร้อมการจุดประทีปบูชาพระศรีมหาโพธิ์ 9,999 ดวง การทอดผ้าป่าแรกแห่งปี และใส่บาตรพระธุดงค์ 108 รูป

  ขณะที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ แผ่นดินแห่งการปรินิพพาน พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดแห่งนี้ จัดให้มีพิธีใส่บาตรพระสงฆ์นานาชาติ 50 รูป สวดมนต์ อิติปิโส 108 จบ และบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

  คณะสงฆ์นานาชาติ และผู้แสวงบุญจากประเทศไทยและอินเดีย ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2 แผ่นดิน อวยพรจากอินเดียมายังแผ่นดินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย.
  คณะสงฆ์นานาชาติ และผู้แสวงบุญจากประเทศไทยและอินเดีย ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2 แผ่นดิน อวยพรจากอินเดียมายังแผ่นดินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย.
  พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล นำคณะสงฆ์นานาชาติและชาวพุทธสวดมนต์ข้ามปี.
  พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล นำคณะสงฆ์นานาชาติและชาวพุทธสวดมนต์ข้ามปี.

  โดยเฉพาะในคืนวันที่ 31 ธ.ค.ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 ม.ค.ทันทีที่เริ่มลาจากปีเก่า เดินหน้าสู่ปีใหม่ วัดไทยกุสินาฯได้ทำการลั่นฆ้อง ลั่นระฆัง เป่าสังข์ เอาฤกษ์เอาชัยดังกระหึ่มไปทั่วทั้งบริเวณมณฑลพิธีหน้าพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา และหน้าลานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9

  หลังการสวดมนต์ข้ามปีแล้วเสร็จ พระสงฆ์นานาชาติจาก 9 ประเทศได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ต่อด้วยการทอดผ้าป่าแรกแห่งปี “เริ่มต้นดี ชีวิตดี ปี 2562” และการกล่าวสัมโมทนียกถาของ พระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาล

  ด้าน พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล พร้อมด้วย พระภิกษุไมตรี ประธานคณะกรรมการสงฆ์เนปาล นำคณะสงฆ์นานาชาติจาก 9 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เนปาล พม่า ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น อินเดีย กัมพูชา และออสเตรีย

  เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งความสุขสวัสดีจาก วิหารมายาเทวี ชาตสถานอุทยานลุมพินีสถาน แผ่นดินแห่งการประสูติขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถอันงดงามยิ่งมายังชาวไทย

  พิธีที่งดงามเป็นมงคลบนดินแดนพุทธภูมิ มีชาวพุทธไทยหลั่งไหลไปปฏิบัติธรรมในห้วงเวลาสำคัญแห่งปีกันอย่างเนืองแน่นทุกสังเวชนียสถาน

  พุทธศาสนิกชนที่ไปแสวงบุญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ภายในวิหารมายาเทวี ในสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า.
  พุทธศาสนิกชนที่ไปแสวงบุญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ภายในวิหารมายาเทวี ในสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า.
  นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ นายสุจินต์ อ่อนหนู ประธาน บ.เอ็นซี ฮอลิเดย์ ทัวร์ นำชาวไทยร่วมสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์.
  นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ นายสุจินต์ อ่อนหนู ประธาน บ.เอ็นซี ฮอลิเดย์ ทัวร์ นำชาวไทยร่วมสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์.

  ขณะที่คนดังต่างๆ อาทิ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุจินต์ อ่อนหนู จาก บ.เอ็นซี ฮอลิเดย์ จำกัด บริษัททัวร์ที่ช่ำชองอินเดียมากกว่าใคร นำพาชาวพุทธเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

  ที่สำคัญปัจจุบัน พระธรรมโพธิวงศ์ ได้ระดมทุกสรรพกำลัง ทุกสรรพปัญญา พลิกฟื้นความยากลำบากทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร ห้องสุขา ที่ต้องยอมรับว่า ทุกวัดบนแดนพุทธภูมิ ณ วันนี้ ดีกว่าโรงแรมแน่นอน

  รวมไปถึง ศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญ “วัดไทยนวราชรัตนาราม 960” ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ได้ทุกอย่างไว้อย่างเพียบพร้อม

  ดังนั้น หากคิดจะมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางการปฏิบัติธรรมที่อินเดีย เนปาล ขอแนะนำให้เข้าพักที่วัด รับประทานอาหารที่วัด ได้ทั้งอารมณ์ ได้ทั้งความรู้สึก และยังได้ร่วมบุญกับวัดอีกด้วย

  สุขใดไหนจะเท่า สุขที่ได้จากการปฏิบัติ ธรรม สาธุๆๆ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สวดมนต์ข้ามปีปีใหม่วัดเชตวันมหาวิหารวัดไทยพุทธคยาเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 12:11 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์