กต.มอบของขวัญปีใหม่ 2562 เข้าสู่ e-Consular สะดวกรวดเร็ว

ข่าว

  กต.มอบของขวัญปีใหม่ 2562 เข้าสู่ e-Consular สะดวกรวดเร็ว

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 ม.ค. 2562 05:01 น.

  กระทรวงการต่างประเทศ ยุคนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ และนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวง ยังแข็งขันขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทยสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคและรักษาผลประโยชน์ของไทยในทุกมิติ

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ที่แสงสปอตไลต์ระดับโลกส่องตรงมาที่ ประเทศไทย ในฐานะ ประธานอาเซียน และเจ้าภาพจัดประชุม ผู้นำอาเซียน

  ขณะเดียวกัน ด้านการบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศ ยังเน้นย้ำนโยบายสำคัญเรื่อง “การทูตเพื่อประชาชน” ผ่าน กรมการกงสุล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักบริการงานกงสุลแก่ประชาชน และดูแลความเป็นอยู่ของคนไทย 1.6 ล้านคนในต่างประเทศ โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้

  ในปี 2562 นายดอน ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับงานกงสุลไว้ว่า ให้คนกงสุลทั้งในประเทศและที่ประจำอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ทำงานแบบ “ตะวันไม่ตกดิน 24 ชั่วโมง” เพื่อประชาชนไทย และประโยชน์ของประเทศ

  ปี 2562 : ก้าวสู่ e–Consular

  นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ผู้ขับเคลื่อนนโยบาย เปิดเผยถึงแผนงานในปี 2562 ที่เน้นการยกระดับการบริการ ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมมุ่งสู่การเป็น “e–Consular” ในทุกด้าน โดยยังคงรักษาภาพลักษณ์การเป็นหน่วยงานที่ประชาชนเชื่อถือ-พึ่งได้ทั้งในและนอกประเทศ

  ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ
  ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ

  ปี 2562 นี้ กรมการกงสุลมอบ “ของขวัญปีใหม่” ชิ้นพิเศษแก่คนไทย ตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนของรัฐบาล ดังนี้

  บริการหนังสือเดินทางยุคใหม่

  กรมการกงสุล เปิดบริการพิเศษ “ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์” อีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และเสาร์สุดท้ายคือ วันที่ 5 ม.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) 2.ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza/สายใต้ใหม่) และ 3. MRT คลองเตย สำหรับการทำหนังสือเดินทางธรรมดาและจัดส่งทางไปรษณีย์

  ปี 2562 ยังมีแผนจัด “หน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่” ไปให้บริการ 16 จังหวัดเมืองรอง เพื่อช่วยประหยัดให้ประชาชน ได้แก่ ลำปาง เพชรบูรณ์ อ่างทอง สุโขทัย หนองคาย ชัยภูมิ เลย ร้อยเอ็ด นครพนม ปราจีนบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร สตูล นครศรีธรรมราช กระบี่ กำแพงเพชร โดยเริ่มที่ จ.หนองคาย ต้นปีจังหวัดแรก

  ส่วนหนังสือเดินทางใหม่ เฟส 3 จะเปิดประมูลใหม่ เน้นด้านเทคนิคเป็นสำคัญตามที่กระทรวงไอซีที กำหนด

  เอกสารแปลสำเร็จรูป และ 2 ภาษา

  เริ่มต้นปี 2562 กรมการกงสุล เปิดตัว บริการพิเศษ สำหรับคนไทยที่มาใช้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.2562 สามารถขอรับบริการ “เอกสารแปลสำเร็จรูป” สำหรับเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวรวม 16 ประเภท อาทิ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น

  ประชาชนเจ้าของเอกสารต้องนำมายื่นขอรับรองเอกสารด้วยตนเอง และจะจัดส่งคืนทาง EMS บริการพิเศษนี้จะทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำเอกสารดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกต่อไป จึงทำให้ได้รับความสะดวกอย่างมาก

  วันที่ 11 ม.ค.2562 กรมการกงสุล ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดจะเปิดตัวการบริการ “เอกสาร 2 ภาษา” เป็นครั้งแรก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ไม่เสียเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร โดยสามารถไปติดต่อขอรับเอกสารภาษาอังกฤษด้านทะเบียนที่สำคัญ รวม 12 ประเภท ได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ เพื่อนำไปขอรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลก่อนนำไปใช้ในต่างประเทศได้เลย โดยไม่ต้องมีการแปลอีก ทั้งนี้ บริการ เอกสาร 2 ภาษา ครอบคลุมเฉพาะบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลสามารถไปใช้บริการแปลเอกสารสำเร็จรูปของ กรมการกงสุล เสริมได้

  ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล
  ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล

  เปิดตัว e–Visa ครั้งแรกในไทย

  กรมการกงสุล เปิดตัว “ไทย e–Visa” หรือระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีแผนนำร่องเปิดใช้ระบบที่ จีน ในวันที่ 15 ก.พ.2562 ก่อนขยายใช้ทั่วโลกภายใน 3 ปี

  มีจุดเด่น 3 ด้าน คือ 1.สะดวกรวดเร็วบนระบบออนไลน์ตั้งแต่การกรอกฟอร์ม 2.ใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ 3.ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบชำระเงินที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานโลก มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองด้วย

  ชาวต่างชาติยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทยทุกประเภท ผ่านทางออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ www.thaievisa.go.th

  เพิ่มงบดูแลคนไทยในต่างแดน

  ปี 2562 ถือเป็นการ “ยกเครื่องใหม่” ในการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ โดยมีแผนการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้ 1. การปรับเพิ่มงบประมาณในการดูแลคนไทยในต่างประเทศเป็นกว่า 100 ล้านบาท กระจายลงตามพื้นที่และโครงการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

  2.รื้อฟื้นกลไกบูรณาการภาครัฐให้มี “คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ”

  3.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลและคุ้มครองคนไทย (e–consular assis-tance) อาทิ การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “SOS” ในแอปพลิเคชัน ThaiConsular เพื่อให้คนไทยสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งพิกัดที่อยู่ในต่างแดนในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน นอกจากนี้มี “คอลเซ็นเตอร์” และการ์ตูนกราฟิกบริการข้อมูลและจุดติดต่อของคนไทยในต่างแดน 24 ชั่วโมง

  ฉลอง 20 ปี กรมการกงสุล

  วันที่ 2 ก.พ.2562 ครบรอบ 20 ปี การจัดตั้ง กรมการกงสุล และการเปิดอาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2562 จัดงาน “กรมการกงสุลแฟร์” จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจาก 14 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว รวมทั้งสินค้าจากสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ

  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  กรมการกงสุล เตรียมจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.2562 เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง สำหรับการเตรียม การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่ง กกต. กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ.2562

  แผนงานของกรมการกงสุลในปี 2562 นี้ สะท้อนการก้าวไปข้างหน้าแบบ e–Consular อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยไม่ทิ้งคนไทยไว้ข้างหลัง สมกับเป็นหน่วยงานภาครัฐทันสมัยยุคใหม่ที่คนไทยเชื่อถือ–พึ่งได้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงการต่างประเทศดอน ปรมัตถ์วินัยe-Consularของขวัญปีใหม่ทีมข่าวภูมิภาค

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 00:49 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์